Questions and answers

Czy w momencie zawieszenia działalności można sprzedać wyposażenie sfinansowane z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w szkole policealnej mają być organizowane zarówno zajęcia praktyczne, jak i praktyki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nowo zatrudniany nauczyciel może pozyskać przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak firma niemiecka zarejestrowana w Polsce do VAT wystawi fakturę na montaż instalacji do redukcji emisyjności spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak legalnie wybudować garaż typu blaszak na betonowej płycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak należy ująć w bilansie nakłady na oprogramowanie do wizualizacji procesu produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować darowiznę otrzymaną przez osobę fizyczną od organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak potraktować zakup głowicy do aparatu usg wykorzystywanego w działalności małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinny zostać oznaczone kopie dokumentów, które znajdą swoje miejsce w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo fundacja powinna zaksięgować przelew weryfikacyjny na wyciągu bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać samochody po 1 stycznia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatek za szkołę pracownika w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak traktować środki trwałe typu meble czy wykonanie instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić przychód z używania samochodu przez przedsiębiorcę na podstawie umowy użyczenia z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy można dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu z adnotacją VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjnego od samochodu otrzymanego w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek sporządzać załącznik CIT-ST i CIT-ST/A?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy spółka z o.o. może nie sporządzać dokumentacji transferowej za 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Szula Łukasz | Nieaktualne

Kto zatrudnia nowego dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy uchylić świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy budynek gospodarczy sytuowany przy granicy działki lub w odległości 1,5 m może mieć okap?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy cudzoziemiec na zleceniu korzysta ze zwolnienia w ramach zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy da się oszacować właściwy okres trwania instruktażu stanowiskowego dla operatora procesów chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dopuszczalne jest aneksowanie z mocą wsteczną umowy w sprawie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest określony maksymalny czas hospitalizacji pacjenta w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy jeśli zamiast WDT okazało się, że będzie to dostawa krajowa - trzeba opodatkować zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy każdą ocenę skutków przetwarzania należy konsultować z organem nadzorczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy kontrahent może zastosować przy przeliczniku kursy kupna i sprzedaży walut obcych (tabela C)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku usługi instalacji systemu monitoringu na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest wystawienie recepty dla pacjenta świadczeniodawcy, który nie jest leczony w ramach danego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT od przekazania bonu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od dochodu rodziny wnioskującej o becikowe można odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organizacja zajęć grupowych dla dzieci jest objęta obniżoną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna może odbyć turnus rehabilitacyjny w ośrodku na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy prawem do zwiększenia wynagrodzenia objęci są wszyscy ratownicy medyczni wykonujący zawód w danym podmiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy świadczenie dobry start pobrane przez rodzica, który sprawuje opiekę naprzemienną uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie dobry start uznać należy za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy usługa szkoleniowa świadczona dla kontrahenta zagranicznego powinna być liczona do limitu do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne