Czy starosta powinien wyłączyć grunt rolny na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która nie została z nim uprzednio uzgodniona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (Br-IVb pochodzenia mineralnego). Do ww. wniosku została załączona ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, która nie została uzgodniona w zakresie gruntów rolnych ze Starostą. Inwestorzy kilka miesięcy wcześniej uzyskiwali inną decyzję o warunkach zabudowy dla tego terenu i dla tej samej inwestycji, która została uzgodniona w zakresie gruntów rolnych ze Starostą. Gmina twierdzi, że wydając obecną decyzję o warunkach zabudowy nie została ona uzgodniona ze Starostą, gdyż wcześniej ten teren został uzgodniony przy pierwszej decyzji o warunkach zabudowy.

Czy w takim stanie rzeczy Starosta powinien wyłączyć grunt rolny na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która nie została uzgodniona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX