Czy można nałożyć decyzję na część użytkowników lokali, gdy właściciel nieruchomości jest nieznany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na działce znajduje się budynek mieszkalno-usługowy. Na parterze budynku są lokale na wynajem. Na tej samej działce znajduje się budynek w złym stanie technicznym. PINB widzi konieczność wydania decyzji na podstawie art. 66 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. W ewidencji gruntów wskazano, że właściciel jest nieznany. Sąd prowadzi sprawę mającą na celu ustalenie właściciela działki. W ewidencji gruntów widnieją użytkownicy działki. Część z tych osób nie żyje. Mając na uwadze późniejszą wykonalność decyzji i możliwość wyegzekwowania nałożonych obowiązków i biorąc pod uwagę szerokie ujęcie pojęcia "zarządcy" oraz biorąc pod uwagę, że decyzja nie musi być skierowana do wszystkich, PINB rozważa nałożenie decyzji na użytkowników czerpiących dochód z najmu lokali usługowych opisanych powyżej.

Czy istnieje jakieś orzecznictwo sądowo-administracyjne, które opisywałoby tego typu sytuacje?

Proszę o ich przytoczenie. Proszę również o wyroki sądów, gdzie nałożono obowiązki na kilku użytkowników, a nie na wszystkich, przy sprawach gdzie właściciel nieruchomości był nieznany.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX