Questions and answers

Kiedy podmiot zatrudniający zobligowany jest do prowadzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na jakim koncie ująć odszkodowanie za zniszczony przez pracownika wynajęty samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych faktury dotyczące projektu współfinansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy decyzja wydana przez SKO powinna być zmieniona w związku z waloryzacją świadczenia pielęgnacyjnego od 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obowiązek odnawiania uprawnień energetycznych dotyczy wszystkich ich posiadaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką datę wstawić w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownica nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakim koncie ujmować refakturę za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kogo należy przeszkolić z pierwszej pomocy, jeśli pracodawca zatrudnia jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy OPS powinien zmienić decyzję z funduszu alimentacyjnego, czy też uchylić lub wygasić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy powierzenie pracownikowi innej pracy może powodować obniżenie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy okulary zapewnione pracownikowi na zwolnieniu lekarskim korzystają ze zwolnienia od PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba, która ukończyła w 1997 r. czteroletnie liceum zawodowe posiada wykształceniem średnie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbudowę cmentarza jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy można wyksięgować zadłużenie z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można podpisać regulacje płac będąc bezpośrednio po urlopie rodzicielskim na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co należało wpisać w arkuszach ocen uczniów, którzy nie podlegali klasyfikacji rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dzień awizowania przesyłki uwzględnia się do obliczania terminów, o których mowa w art. 44 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy SP ZOZ może umorzyć należności cywilnoprawne na podstawie przepisów o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wykonania instalacji wentylacyjnych tylko w garażach w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacać grupie pracowników dodatkową premię za dojazd do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy wykonać pierwsze badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie dokumenty uprawnią w 2020 roku do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahentów z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zapewnienie posiłków pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie wyliczyć podstawę do chorobowego z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa muszą się rejestrować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych kopię wydanego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny za dzień, w którym pracownik gorzej się poczuł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wynajem basenu dla pracowników spółki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przychodnia nie posiadająca w strukturze działu farmaceutycznego może podać pacjentowi lek z darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak naprawić błąd ws. niepodpisanych arkuszy przez byłego odwołanego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto powinien na dzień dzisiejszy uzyskać wpis do BDO w dziale X?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy hurtownia jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku delegacji pracownika należy odnotować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak liczyć stan zatrudnienia do celów PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może opłacać składki w imieniu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma działająca w modelu dropshippingu musi zarejestrować się do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne