Questions and answers

W jaki sposób można ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy wystawić fakturę na podmiot niemiecki na równowartość kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób potraktować nadpłacone składki ZUS za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychody i koszty związane z realizacją wspólnego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co obejmuje obligatoryjna forma podzielonej płatności i od kiedy obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co zrobić aby odzyskać naliczony na Słowacji VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy inspektor bhp, w zakładzie pracy liczącym 145 osób, może być zatrudniony na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy jest możliwe zatrudnienie pracownika socjalnego dla potrzeb innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwość oddania do użytkowania budynku mieszkalnego przed wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy mogę przeprowadzać inwentaryzację towarów w sposób ciągły, czyli przez cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy o liczbie godzin zajęć logopedycznych decyduje organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy OPS może odmówić świadczenia, jeżeli osoba odmówi alimentacji u osób zobowiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy oznacza to, że już 9 września br. należy do WIOŚ wysłać dane do logowania zgodnie z art. 25 ust. 6h u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący sanatorium i sprzedający usługi sanatoryjne jest obowiązany do wymiany kasy na kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi geodezyjne na rzecz firmy z Niemiec powinien dokonać rejestracji VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podział działki należy zatwierdzić decyzją wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić inspektorowi PIP wykazu pracowników będących jednocześnie akcjonariuszami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić nagrodę jubileuszową w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracującemu nauczycielowi emerytowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przepisy określają na jaki okres można prowadzić listę oczekujących na świadczenia ambulatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy przy płatnościach kartą płatniczą powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy urządzeniu emitującym hałas ultradźwiękowy konieczne są ochronniki słuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy sklep może wydawać reklamówki o grubości powyżej 15 mikrometrów klientom za 1.20 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółki muszą sporządzać dokumentację cen transferowych za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może wynająć lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę lekarską pomieszczenie na gabinet?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego powinno mieć formę decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy uczeń klasy VII zwolniony z nauki drugiego języka obcego może uczęszczać na zajęcia z techniki z klasą VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczniowie mogą czekać na zajęcia z religii i etyki po zakończeniu przedmiotów obowiązkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym pracownikowi można przydzielać używane obuwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wyłączenie szkoły z zespołu szkół niepublicznych powinno być dokonane do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy za pomocą dziennika elektronicznego można przekazywać informacje nie należące do przebiegu nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zmiany w statucie należy zgłaszać do urzędu miasta wydziału edukacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile trwa godzina zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne