Jak należy rozliczyć koszty statutowe stowarzyszenia zwykłego w CIT-8 w momencie, gdy koszty te finansowane są z dochodu zwolnionego z podatku, niewydatkowanego w latach poprzednich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozliczyć koszty statutowe stowarzyszenia zwykłego w CIT-8 w momencie, gdy koszty te finansowane są z dochodu zwolnionego z podatku, niewydatkowanego w latach poprzednich?

W 2019 r. stowarzyszenie zwykłe osiągnęło dochód, który nie został wydatkowany - został przeznaczony na cele statutowe w latach następnych (dochód nieopodatkowany) - kwota została wykazana w CIT/O w sekcji F poz. 180. W 2020 r. koszty statutowe zostały częściowo sfinansowane z tego dochodu z poprzedniego roku. Stowarzyszenie w 2020 r. uzyskało również przychody zwolnione z podatku, które zostały wydatkowane na koszty statutowe w tym samym roku.

Jak w CIT-8 wykazać dochód z poprzedniego roku, który jest zwolniony z podatku, aby wydatki poniesione w 2020 r. zostały pokryte z dochodu z poprzedniego roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX