Czy jeżeli odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 miałyby być magazynowane w opakowaniach tekturowych o kodzie 15 01 01, to podmiot powinien uzyskać również zezwolenie na odzysk odpadów o kodzie 15 01 01?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca zamierza zbierać odpady o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe. Odpady będą magazynowane w pojemnikach, workach, kontenerach oraz w opakowaniach tekturowych.

Jeżeli ww. odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 miałyby być magazynowane w opakowaniach tekturowych o kodzie 15 01 01, czy podmiot powinien uzyskać również zezwolenie na odzysk odpadów o kodzie 15 01 01?

Jeżeli tak, to jaki to będzie proces odzysku?

Czy powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. odzysku odpadów?

Czy powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego, dla ww. odzysku odpadów?

Czy powinien przedłożyć operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem dla ww. odzysku odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX