Questions and answers

Jeśli pozwolenie na budowę wygasło, czy można rozpatrzyć pozytywnie wniosek o zmianę tego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego w przypadku otrzymywania dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie umowy należy uwzględnić do podstawy zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Które umowy należy uwzględnić do podstawy zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

O jakie rodzaje subwencji oświatowej może wystąpić niewielka szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy decyzja przyznająca zasiłek stały musi być zmieniona w części dotyczącej wysokości świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy powstaje możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na warunkach tzw. „małego ZUS plus”?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia wypłaconego 31 stycznia, czyli w dniu urodzin pracownika trzeba pobierać zaliczkę na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien od 01.01.2020 r. aneksować umowę o pracę do najniższej krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie stanowisko w szkole liczącej 200 uczniów powinien zajmować pracownik sekretariatu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wspólnik spółki jawnej może przechowywać akta osobowe po likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów delegacji pracownika takich jak noclegi, przejazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Do jakiej wysokości przy zajęciu komorniczym można pracownicy potrącić wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownik powinien wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy inwestor może wycofać z PINB dokonane zgłoszenie oddania budynku do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dla jednego pracownika indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć urlop osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Od kiedy powinno się uchylić zasiłek dla opiekuna osobie, która ma ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy organ może uznać za zgodny z planem podział segmentów na dwa lokale?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto wydawał pozwolenia na budowę w 1979 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy są podstawy do uchylenia zasiłku stałego osobie, która otrzyma zagraniczną rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obywatelce Czech należy się świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest podstawa do prowadzenia procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia traci swoją ważność z dniem likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenia rodzinne od daty złożenia wniosku, czy odmówić prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie pełnoletniej matce, która była umieszczona w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zakład może zlecić lekarzowi medycyny pracy, aby skierował pracownika na stanowisku biurowym na badanie krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy na rzecz podatnika, który świadczy usługi najmu prywatnego, można wystawić paragon bez numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy prowadzący skup złomu może odebrać odpady od osoby fizycznej z jej miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wnuczce będzie przysługiwało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy są jakieś przepisy regulujące rozbudowę budynku w zbliżeniu do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy zmiany w polityce rachunkowości można wprowadzać z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za znaczki pocztowe która opiewa na wyższą kwotę niż zapłacono gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy dokonać korekty odliczonego podatku VAT z faktury zakupowej, mimo że sprzedawca nie wystawił faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy omyłkowe zaewidencjonowanie sprzedaży na kasie może wpłynąć na możliwość powrotu do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zainstalowanie instalacji gazowej kwalifikuje się jako przebudowa budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób dokonywać zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinna brzmieć sentencja decyzji, dotycząca zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wspólnik spółki z o.o. może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy pod względem prawnym decyzja z podpisem i pieczęcią "zastępca dyrektora" PGW WP została nam właściwie wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych przy operacjach finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach mieszkalnych można opodatkować stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik w 2020 roku nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien podpisać klauzulę gross-up przy transakcjach ze spółką osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po wznowieniu działalności gospodarczej można przejść na podatek liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne