Questions and answers

Czy uczniowie I klas liceum ogólnokształcącego mogą wybrać tylko dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Data dokonania jakiej czynności jest datą ogłoszenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Do jakiego źródła przychodów kwalifikować przychody z opłat licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dealer samochodowy powinien ująć w PKPiR opłaty urzędowe poniesione w związku z rejestracją pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich pojazdów dotyczy zwolnienie z obowiązku stosowania tachografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie cen transferowych ma spółka, która dokonuje wielu transakcji ze spółką matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie regulacje wewnętrzne w zakresie delegacji może ustanowić pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie uprawnienia ma osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie uprawnienia są konieczne, by projektować rozwiązania konstrukcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa wdrażająca RODO do Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa wdrażająca RODO do przepisów dotyczących ponownego wykorzystania informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jakie zmiany wprowadziła ustawa wdrażająca RODO do przepisów związanych z promocją zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje księdzu, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż towarów przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel kontraktowy ma prawo rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości nabywcy z siedzibą w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy oznakować strefę dozowania proszku aluminiowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy prawidłowo księgować dopłaty od udziałowca na pokrycie kosztów nieznajdujących pokrycia w przychodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak poprawnie wyznaczyć datę zakończenia stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych, jeśli ma dotyczyć nieruchomości zakupionej od firmy powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo uśrednić pensum stosując dla zajęć rewalidacyjnych pensum uśrednione?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać usługi rozliczane a barterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak szybko zorganizować nauczanie indywidualne po wpływie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w prywatnym Domu Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszty uruchomienia akredytywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować w dochodach budżetu gminy środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Kiedy dyrektor szkoły, która udzieliła urlopu dla poratowania zdrowia, powinien odwołać nauczycielkę z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto powinien dokonać oceny pracy nauczycielki, która została zatrudniona w innej placówce na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien rozliczać koszty podróży w przypadku delegowania kierowców do firmy prowadzonej przez siostrę pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Które decyzje w zakresie ochrony środowiska są tzw." decyzjami związanymi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy osoba współpracująca ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku ustanowienia trwałego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich kwotach należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego od każdego z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach należy cofnąć decyzję w sprawie uzupełnienia etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić zaktualizowany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować koszty poprawek po oddaniu obiektu do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec pacjentów NZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne