Questions and answers

Jak firma sprzedająca piwo powinna wykazać usługi cateringowe i towarzyszące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy refakturując koszty noclegu pracowników można skorzystać z procedury marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w przypadku refaktury mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie koszty uwzględnić przy wystąpieniu wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać korekty związane z działalnością strefową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w momencie wypłaty odszkodowania mamy prawo zaliczyć w koszty podatkowe wartość skradzionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ powinien przeliczyć opłatę zgodnie z nowymi stawkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy sprzedaż majątku w przedstawionej sytuacji będzie podlegała opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakich przypadkach jednostka może stosować czwartą metodę ustalania wartości rozchodu towarów z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatek stażowy stanowi podstawę do wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy płatności VAT za import płyty z Ukrainy należy dokonać na mikrorachunek spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na jakie produkty spółka powinna uważać podczas zakupu towarów z kraju i UE, biorąc pod uwagę podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do 14-dniowego wypoczynku wlicza się poza dniami urlopu także dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co grozi podmiotowi, który nie wykonuje badań jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty spółki kapitałowej, gdy jej komandytariuszem jest spółka jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty uzyskania przy korzystaniu z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty związane z delegacjami pracowników w danym miesiącu można objąć jednym zapisem w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokumentować w PKPiR przychody z refundacji wynagrodzeń z PFRON lub urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak poprawnie dokumentować w PKPiR zapisy dotyczące wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy więźniów skierowanych do pracy w zakładzie należy wliczać do stanu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy noclegi będą wolne od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik może domagać się przyznania podwyżki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czym się kierować przy wyborze urządzenia samohamownego dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT od zakupu nagród i czy musimy naliczać VAT od bezpłatnie przekazanych nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na działce sklasyfikowanej jako "dr" można wybudować budynek garażowy na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować wykonane usługi, jeśli jednostka nie otrzymała faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podział 1 lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na 3 lokale mieszkalne wymaga uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować pomocniczą infrastrukturę drogową i kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy właściwa miejscowo jest gmina, która skierowała osobę bezdomną do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy na zgłoszenie można wybudować przydomowy wiatrak?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zwrot podatku z tytułu korzystania z ulgi na dzieci podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma wyjazd służbowym samochodem na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pogłębienie piwnicy (pomieszczenia kotłowni) wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy obciążenia z tytułu roszczeń gwarancyjnych za dostarczenie wadliwych towarów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć kredyt w rachunku obrotowym w księgach rachunkowych i w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawką VAT są objęte wyroby torfowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obsługę nieruchomości można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie odrębne przepisy regulują możliwość zwiększenia przedmiotowego odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przy sprzedaży mieszkań powstanie obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne