Od którego roku obowiązuje opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? - OpenLEX

Nowość Od którego roku obowiązuje opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka będąca w użytkowaniu wieczystym była zwolniona z opłat za użytkowanie wieczyste. W 2020 r. jedną z działek wyłączono z dotychczasowej księgi wieczystej i założono dla niej nową księgę wieczystą. W czerwcu 2021 r. wpłynął do starostwa wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w. W 2022 r. została ustalona opłata z tytułu użytkowania wieczystego dla tej działki, która obowiązywać będzie od 2023 r.

Od którego roku obowiązuje opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Czy opłata będzie obowiązywać od 2020 r. jako roku, w którym nastąpiło przekształcenie (mimo braku ustalonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego), czy od 2023 r. jako roku, od którego obowiązuje ustalona przez strony opłata z tytułu użytkowania wieczystego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX