Questions and answers

W jaki sposób zaksięgować wykonane usługi, jeśli jednostka nie otrzymała faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podział 1 lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na 3 lokale mieszkalne wymaga uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować pomocniczą infrastrukturę drogową i kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy właściwa miejscowo jest gmina, która skierowała osobę bezdomną do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy na zgłoszenie można wybudować przydomowy wiatrak?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zwrot podatku z tytułu korzystania z ulgi na dzieci podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma wyjazd służbowym samochodem na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pogłębienie piwnicy (pomieszczenia kotłowni) wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy obciążenia z tytułu roszczeń gwarancyjnych za dostarczenie wadliwych towarów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć kredyt w rachunku obrotowym w księgach rachunkowych i w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawką VAT są objęte wyroby torfowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obsługę nieruchomości można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie odrębne przepisy regulują możliwość zwiększenia przedmiotowego odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przy sprzedaży mieszkań powstanie obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje dodatek stażowy pracownikowi, który jest zatrudniony u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy bank powinien tworzyć rezerwę na ryzyko uznania umowy przewłaszczenia za bezskuteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy na skierowaniu na RTG powinien być wskazany cel badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie są konieczne elementy regulaminu organizacyjnego dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy urobek z drążenia tunelu może być uznany za produkt uboczny na podstawie art. 10 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie są wymagania do gospodarowania odpadem przez 18 01 03* przez mobilny zakład kosmetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pakiet usług szkoleniowych i doradztwa zawodowego podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie wymagania wobec sanepidu powinna spełnić szkoła, aby mógł w niej funkcjonować katering?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy meleksy bądź wózki widłowe z silnikami elektrycznymi podlegają pod przepisy ustawy o zużytym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy korepetycje udzielane przez osobę niebędącą nauczycielem mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą płci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy i jakich przypadkach od 1 stycznia 2015 roku zatrudnienie asystenta rodziny jest obowiązkowe dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co ile lat należy wykonywać pomiary sprawności elektrofiltrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dzierżawca musi uzyskać zgodę od właściciela i decyzję od organu na usunięcie drzewa owocowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownik socjalny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać umowa dla nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje rejonizacja przy organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy radny będący sołtysem może głosować nad uchwałą w sprawie diet dla sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy powinno naliczyć się karę za usunięcie topoli osiki, jeśli obwód przeliczeniowy wynosi poniżej 50 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy należy się świadczenie wychowawcze dla matki na 16-letnią córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mogą wchodzić dwie szkoły branżowe, albo dwa technika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy rodzice dziecka powtarzającego klasę mogą powtórnie wystąpić z wnioskiem o nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne