Questions and answers

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia z tytułu wydatków na budowę przedszkola, które będzie wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedawca internetowy sprzętu ma obowiązek spełnienia wymagań z art. 37 ust. 1 u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych wyłącza prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ułożenie dodatkowego kabla stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacić nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w kolejnym roku kalendarzowym gmina może opłacić zajęcia zaplanowane i odbyte rok wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w pierwszym roku działalności można dokonywać zwrotu VAT w systemie TAX FREE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w przypadku eksportu towarów można ująć korektę bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może zabronić gry na pianinie w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zarząd spółki, która prowadzi przyzakładową niepubliczną przychodnię lekarską ma prawo wglądu do kartotek pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy związek pracodawców jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwrot przez osobę fizyczną kosztów naprawy pojazdu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do kiedy wypłacać wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki, jeżeli osoba w dniu 18 marca 2020 roku kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Gdzie należy opłacać składki ubezpieczeniowe, jeżeli praca jest wykonywana w Niemczech, a zlecenie w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla ograniczania zanieczyszczenia światłem na terenie parku narodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka powinna być dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy dla lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie dodatki do wynagrodzeń należy brać pod uwagę do obliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania środowiskowe należy spełnić przed wybudowaniem zewnętrznego, podziemnego przeciwpożarowego zbiornika wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak można zmienić pracownikowi zatrudnionemu w zespole szkół stanowisko ze specjalisty na inspektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ustalić końcową datę udzielania dodatkowych lekcji polskiego dla obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć termin uprawniający do ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak obliczyć wydatek energetyczny metodą Lehmanna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja transakcji sprzedaży oraz faktur za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać nadgodziny dla nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zakup i przekazanie pracownikom mundurów górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak sporządzić VAT-7 i JPK w przypadku przekształcenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wyznaczyć termin wniesienia wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy najwcześniej należy umówić pracownika MOPS na badanie kontrolne z medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem, który zastępuje nieobecnego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto powinien wystawić decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wojewoda czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Któremu komornikowi należy przekazywać zajętą część wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Pod jakim kodem należy przekazać zużyte igły i strzykawki oraz przeterminowane leki z domu opieki społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakiej sytuacji można wyłączyć winę zleceniodawcy za wypadek zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób dokonuje się odpisu dla nauczycieli emerytów w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić powierzenie centrum usług społecznych realizacji zadań własnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób powinno odbywać się przyjęcie planów oraz sprawozdań z prac komisji stałych rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop nauczyciela placówki feryjnej, który złożył wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakim dniem zaksięgować fakturę, która dokumentuje kilka dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy absolwent liceum ogólnokształcącego może zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy apteka może sama zapewniać sobie transport produktów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy budowa znaku aktywnego solarnego z lampą uliczną wymaga uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne