Questions and answers

Czy w związku z likwidacją sklepu można zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do wykonania wewnętrznej instalacji gazu w budynku potrzebne jest oświadczenie o prawie dysponowania obiema działkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy szklarnia na fundamencie betonowym winna być zlokalizowana w stosunku do granic działek sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

W jakich kategoriach należy oceniać powszechne zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do jakiej wysokości liczy się poddasze nieużytkowe od ocieplenia do konstrukcji kleszczy lub płatwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy szkoła macierzysta ma prawo ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć etyki na podstawie oceny śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo powołać do prac komisji konkursowej członka związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieją szczegółowe wymagania prawne dotyczące krzeseł do ewakuacji osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać od przebadanych pracowników udostępnienia wyniku testów na koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy lodówka może stać w przebieralni pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pełnoletni uczeń może uzyskać opinię w sprawie spełniania obowiązku nauki poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT od faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od jakiej daty należy obliczać wysokość dodatkowych wynagrodzeń pracowników w zw. z ograniczeniem udzielania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy do nadgodzin pracownika obsługi zatrudnionego w szkole, wlicza się dzień urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co się zmieni w sposobie podpisywania dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę kuchenki gazowej dla budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy niepubliczny żłobek ma obowiązek sprawozdawczy w systemie informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Do jakiego okresu sprawozdawczego należy zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać podziału i zamiany gruntów z właścicielami działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy nauczyciel może wykorzystać urlop, do którego nabył prawo podczas zajmowania stanowiska dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy uczniowi realizującemu indywidualny tok lub program nauki wystawia się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obniżenie wymiaru czasu pracy może dotyczyć tylko niektórych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku szpitala sp. z o.o. ze 100% udziałem powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela tylko w celu realizacji godzin do dyspozycji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonanie folii reklamowych w witrynach sklepowych są robotami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy w szkołach podstawowych dopuszczalne jest łączenie oddziałów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mieszkający w Polsce Francuz musi rozliczyć w Polsce francuskie przychody z praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kuchenkę gazową można zlokalizować w budynku garażu, w wydzielonym pomieszczeniu technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny za wykonywanie zwiększonych zadań za okres wsteczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy po 1.01.2021 r. SOR zobowiązany jest do posiadania własnego całodobowego lądowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ podatkowy w poniższym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób powinna zostać potwierdzona praca zdalna w dzienniku zajęć oraz na liście obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. z udziałem gminy miejskiej ma obowiązek posiadania procedury MDR zgodnie z art. 86l o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakim poziomie ustalić oprocentowanie, żeby pożyczka nie budziła żadnych wątpliwości w przypadku kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy baterie w hulajnogach elektrycznych należy klasyfikować jako baterie przemysłowe czy przenośne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarce zawsze przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na brak możliwości udzielania świadczeń w innym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w ramach jednej transakcji można sprzedać dom i kilka działek z zastosowaniem tej samej stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na dodanie nowego gniazdka do maszyny trzeba mieć zgodę jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby pracownik mógł skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy budynek w zabudowie bliźniaczej posadowiony na odrębnej działce musi posiadać ścianę oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy od marca 2020 r. należy zgłaszać umowy o dzieło do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor może zrezygnować z funkcji, bez zachowania trzymiesięcznego wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne