Nowość Czy zawiesić postępowanie w sprawie zasiłku rodzinnego, powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu uzupełnienia wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca w dniu 15.09.2022 złożył wniosek na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2021/2022 i 2022/2023. Do wniosku dołączył akt notarialny o zasądzonych alimentach na dziecko bez klauzuli wykonalności.

W dniu 13.10.2022 r. organ wezwał ją do uzupełnienia wniosku wyznaczając termin 3 miesięcy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Termin na dostarczenie mijał 20.01.2023 r. Dokumentu nie dostarczył, w związku z powyższym, wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia. Jednakże organ w dniu 05.01.2023 zawiesza postępowanie do czasu uzyskania dokumentacji z Sądu.

Czy zawiesić postępowanie w sprawie zasiłku rodzinnego, powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu uzupełnienia wniosku?

Z Sądu mamy informacje, że do sądu wniosek o nadanie klauzuli złożył dopiero 26.01.2023 r., czyli po terminie. Wniosek teraz trafił do naszej gminy, bo Pani zmieniła adres zamieszkania i nie wiemy, czy zawieszenie postępowania jest prawidłowe?

Jak długo mam czekać na ten dokument z Sądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX