Questions and answers

Czy inwestycja musi być zgodna w zakresie funkcji obiektu z decyzją o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy możliwość pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych jest zależna od okresu wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na zakup dwóch kas online?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Czy należy wliczyć męża do składu rodziny i doliczyć jego dochód z roku bazowego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na podstawie informacji należy wypłacać świadczenie wychowawcze ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opłata skarbowa pobierana przez powiat na rzecz gminy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opodatkowując działkę rolną żony, należy wziąć pod uwagę powierzchnię gospodarstwa rolnego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek informowania dłużnika alimentacyjnego o postępowaniu toczącym się wobec wierzycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy oświetlenie drogowe należy traktować jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy otrzymane środki w ramach zawartej umowy prewencyjnej należy opodatkować podatkiem VAT w momencie ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymane w 2020 r. opłaty egzekucyjne podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pomoc nauczyciela zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownicy działu IT szpitala mogą mieć dostęp do haseł do służbowej poczty e-mail pracowników szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy przekazanie bonów może stanowić działalność statutową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rekompensata finansowa otrzymana przez przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ryczałt za dojazdy do pracy może być pomniejszany o nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy serwisant kserokopiarek podlega pod u.z.s.e.e., jeśli odbiera zużyte kserokopiarki z firm - od przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy umowa pożyczki zawarta za granicą z obcokrajowcem może zostać uznana za schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urząd może korzystać z danych osobowych wnioskodawcy w innym celu, niż cel wynikający ze złożonego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w mianowniku proporcji należy ujmować sprzedaż opodatkowaną poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wpłaty na konto urzędu miasta i zapłata kosztów ubezpieczeń powinny być weryfikowane na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydać decyzję zmieniającą, czy wystarczy poinformować zwykłym pismem o zmianie miejsca wypłaty świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zagraniczna spółka, wykonująca prac na terenie Polski, zobowiązana jest do zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana w ewidencji użytków klasy RIIIb na drogę wymaga wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wymaga zmiany decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do jakich świadczeń uprawnia uznanie wypadku za równy z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe po podziale majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi wyciągania aut po wypadkach, w tym świadczone ciągnikiem rolniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem zatrudnianym na dwóch stanowiskach bez kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ewidencjonować koszty inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenie kosztów inwestycji na uzyskane efekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ewidencjonować na kontach sprzedaż inwestycji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki dokumentem można wprowadzić w zakładzie pracy czasowe podwyższenie wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie dane osobowe można zbierać w związku z przystąpieniem do Klubu Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie podatku VAT rodzi wycofanie na potrzeby prywatne nieruchomości z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak skorygować błędnie przekazany aneks do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak spółka powinna wykazać budowle w nowej deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT zmniejszenie kwoty VAT naliczonego w SAD, aby otrzymać zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak weryfikować klientów zgodnie z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak wykazać import usług w przypadku usługi realizowanej cyklicznie, świadczonej w okresie rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto winien przeprowadzić montaż stopni i ławy kominiarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze w przypadku przysposobienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne