Questions and answers

Czy stanowisko prezesa w zarządzie stowarzyszenia jest stanowiskiem kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy trzeba wystawić faktury przy odsprzedaży ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wartość odzieży roboczej przekazanej na własność pracownika stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w razie odwołania członka zarządu spółki istnieją postawy do zawieszenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w stosunku do kierownik szkolenia praktycznego można stosować przepis o nienormowanym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wypłacony ryczałt za jazdy lokalne będzie kosztem pracodawcy w czasie pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest poruszanie się żurawia samojezdnego po placu budowy z podniesionym wysięgnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z powodu pandemii można wypłacić dotację placówce pomimo przekroczenia ustawowego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile godzin powinna pracować nauczycielka posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla sprzedaży warzyw obieranych, krojonych i całych od 1.07.2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży rzepaku firmie, która odsprzedaje rzepak zakładom produkującym żywność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży soku podawanego klientom do stołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki dokumenty musimy mieć, żeby wyrejestrować zmarłego pracownika z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są dopuszczalne oznaczenia na załączniku do decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie stawki VAT stosować do dodatków do pizzy i sosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak i kto może stwierdzić uszkodzenie przepływu wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki kurs wziąć pod uwagę przy sprzedaży usług konserwacyjnych i remontów na statkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy podawać wyniki pomiaru ciągłego temperatury w ściekach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy udokumentować w PKPiR przekazanie majątku firmowego na rzecz współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości myjnię samoobsługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż odpadu tekturowego do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować prowizję z tytułu sprzedaży biletów umożliwiających obejrzenie koncertu online?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ująć opisane zdarzenia w deklaracji VAT, jeśli faktura została wystawiona na błędnego odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak w świadectwie pracy należy wykazać wykorzystany urlop wypoczynkowy w roku, w którym ustał stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek na wykonanie tablicy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy firma może uzyskać umorzenie w wysokości 75% przyznanej subwencji finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy nauczycielka powinna podpisać kolejną umowę o pracę, jeżeli przebywa na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy odliczyć VAT od usługi wykonanej w styczniu, jeśli fakturę otrzymano w lipcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy rolnik podlega obowiązkowi wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kto powinien ponosić koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy należy wstrzymać zasiłek stały ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy zasadne jest przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakich sytuacjach pracodawca (zleceniodawca) wystawia PIT-8C swoim pracownikom (zleceniobiorcom)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie powinny być udostępnione akta organizacji ekologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy wprowadzić aktualne klauzule informacyjne dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop wypoczynkowy pielęgniarce zatrudnionej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Co się zmieni od 1 października 2020 r. w raportowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy budynek na działce nr 2 może mieć zachowaną odległość 1,5 od granicy działki nr 1 i 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy czas na dostawę towaru wprowadzonego do magazynu konsygnacyjnego przed 1.07.2020 skraca się z 24 do 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dłuższy okres wypowiedzenia wynikający z umowy o pracę zawsze wiąże pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dokumentację zlikwidowanych szkół publicznych należy przekazać organowi prowadzącemu szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor może się nie zgodzić na obniżenie etatu podczas urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dyrektor niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może sam wykonywać prace administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły przysługuje dzień wolny za 15 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może dwa kolejne lata szkolne realizować dokładnie tą samą innowację pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy faktury wydrukowane z programu księgowego powinny być oznaczane jako "WEW" w nowej ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy każda firma korzystająca z leasingu musi raportować schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można powierzyć stanowisko kierownika OPS jeżeli nikt nie zgłosił się do konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy składać korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, jeśli składki ZUS za ten okres już przedawniły się?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy obliczając zaliczkę na podatek pracodawca uwzględnia tylko dochód pracownika uzyskany w swoim pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy obowiązek oznaczenia rodzaju towaru lub usługi spoczywa wyłącznie na sprzedawcy, czy również na nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obowiązek wykonywania badań okresowych jest nadal zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne