Questions and answers

Czy działalność sklasyfikowana na gruncie PKD 96.09.Z może zostać opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma instalująca fotowoltaikę powinna prowadzić dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy hipoteka zostanie przejęta na rzecz gminy razem z nieruchomością objętą wywłaszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy każde opóźnienie w zapłacie generuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownikiem pracowni RTG musi być lekarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy koszt wynikający z porozumienia może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z urlopem ojcowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie coachingu, warsztatów oraz terapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można umorzyć zawieszone postępowanie, na wniosek strony, z uwagi na jego bezprzedmiotowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można wymienić nasadzenia zastępcze, które uschły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy nauczyciel posiadający pełną dokumentację medyczną może przedstawić ją przy zatrudnianiu w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy NFZ lub ZUS może wstecznie potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy odpompowanie wody z jeziora na teren pobliskiego lasu wymaga uzgodnienia formalnego z Wodami Polskimi lub innym organem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od zakupu kampera można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy organ jest związany wskazaniem podstawy prawnej zawartej w interwencji osoby skarżącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracownica po przejściu na emeryturę może prowadzić księgowość w kasie zapomogowo – pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedmioty najemcy objęte ustawowym zastawem na rzeczach najemcy wchodzą w skład masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy przysługuje osobie niepełnoletniej umieszczonej wraz z dzieckiem w Domu Dziecka świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spłata kredytu przez jednego z małżonków powoduje powstanie przychodu po stronie drugiego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umorzone należności z kontraktu terminowego są przychodami operacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urząd może sprostować fragment decyzji z urzędu, jako oczywistą omyłkę niezgodną z żądaniem strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w serwerowni obowiązkowy jest system sygnalizacji pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wykaz raportów pielęgniarskich jest elementem księgi bloku operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wykorzystanie trocin jako sorbentu jest odzyskiem odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy wynagrodzenie za realizację projektu unijnego wchodzi do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wywóz odpadów o kodzie 07 02 13 za granicę wymaga zgłoszenia do GIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego powoduje także zmianę stawki amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zwierzęta padłe i ubite z konieczności podlegają przepisom ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy kwalifikować "zerówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie obiekty i pomieszczenia są przeznaczone do garażowania pojazdów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak poprawnie naliczyć opłatę za pobyt w DPS uwzględniając oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć w spółce kapitałowej sprzedaż nieruchomości wniesionej do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne