Pytania i odpowiedzi

Czy usługi informatyczne nabywane z Indii podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kurator oświaty może kontrolować działalność rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pogłębienie i odmulenie stawu wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy stowarzyszenia są zobowiązane do stosowania przepisów nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odprawa pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych musi być poprzedzone zawarciem umowy głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym może być podpisana profilem zaufanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Który organ winien wszcząć postępowanie w sprawie umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy radny może zadawać pracownikom urzędu pytania w formie wiadomości sms, bez powiadamiania wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Misiejko Adrian | Aktualne

W jaki sposób stowarzyszenie powinno wypełnić CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć po stronie polskiej fakturę i paragon bez NIP za paliwo zakupowane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak postąpić w przypadku faktur za zobowiązania przejętych w wyniku podziału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy GOPS jest zobowiązany do wniesienia opłaty zastępczej za pobyt zmarłej podopiecznej DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nadzór przyrodniczy musi prowadzić firma zewnętrzna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej formie, zgodnie z nowym PZP, należy złożyć informację z CEIDG lub KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy odsetki od lokat należy wykazywać jako zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można złożyć w KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na stanowiskach administracyjno-biurowych występują czynniki niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prowadzić i przechowywać listy płac w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak w księgach handlowych należy ująć faktury za usługi remontowe oraz materiały potrzebne do remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za ile dni wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku nieobecności pracownika trwającej miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy kierownik OPS może się zgodzić na ewentualne zmniejszenie potrącenia z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co powinna zrobić gmina po otrzymaniu zawiadomienia ze szkoły, iż uczeń przerwał obowiązek nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy transakcje z udziałowcami należy uznać za transakcje z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć absencję nauczycielowi, któremu do systemu nie wpisano przebywania na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować wykorzystanie utworzonej rezerwy na odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszt zakupu skradzionych materiałów i otrzymane odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W której pozycji bilansu należy zaprezentować należność powstałą po dokonaniu zapłaty za doposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy zagospodarować prawidłowo odpady z uprawy konopi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy wskazać okres kwarantanny w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Ile osób składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne