Questions and answers

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku o dzień wolny na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej szkoła niepubliczna przetwarza dane dzieci przyjmowanych do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Konsultacje dla maturzystów – czy obowiązuje liczebność grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy ustalić wymiar urlopu uzupełniającego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zawrzeć umowę z nauczycielem, na którego miejsce zawarto już umowę z innym nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie osobie niebędącej nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie ubezpieczenia powinien zapewnić pracodawca z Rosji zatrudniający Polaków na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, który napełnia butle azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy e-skierowanie ma termin ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy szpital prowadzony w formie spółki powinien sporządzić program naprawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy apteka szpitalna może zbywać produkty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie obwarowania prawne wiążą się z zakupem przez szpital generatora tlenu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi, który jest w stanie nieczynnym, należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakich sytuacjach organ nadzoru budowlanego może zastosować art. 42 ust. 2 pr. bud. z 1974 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy NFZ finansuje produkty lecznicze zużyte do badania, którego ostatecznie nie wykonano?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie rodzaje czynników biologicznych występują na stanowisku pracy pracownika handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy będą szczepieni pracownicy sektora infrastruktury krytycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kierownik specjalizacji ma prawo do dodatku do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy Chince przysługują bezpłatne świadczenia związane z porodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy zawarcie umowy użyczenia muzealiów wymaga wydania odrębnej zgody przez dyrektora muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy należy wydać decyzję w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy WIOŚ może żądać okazania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy sprzedaż licencji na oprogramowanie wyłącza podatnika ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy towar zakupiony przez Allegro jest WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy skorygować fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak i kiedy prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą otrzymaną po dwóch latach od spółki czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku nieruchomości drogowych należy zastosować stawkę VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy okres kursu strażackiego należy wliczyć do stażu służby?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie dodatkowe obowiązki będzie miała firma polska jeżeli będzie realizować dostawę na zasadzie DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co należy rozumieć przez okres dodatkowego zatrudnienia w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne