Questions and answers

Kiedy należy dokonać rejestracji zagranicznej spółki do celów rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dotyczący zakupu faktury licencji za znak towarowy i wyrównania opłat za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy spółka może sporządzać sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy ująć w JPK fakturę korygującą do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna oznaczać faktury TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto decyduje o pracy zdalnej w MOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto powinien odprowadzać podatek VAT od usług tapicerskich świadczonych dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto uiszcza opłatę od pozwu wniesionego w imieniu jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Projektant jakiej specjalności powinien sporządzić oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakich przepisach należy szukać regulacji dotyczących tzw. podatku cukrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakich sytuacjach podatnik powinien zastosować procedurę VAT-marża dla turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakich sytuacjach powstaje agio, a w jakich ujemna wartość firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jaką datą prawidłowo powinna uprawomocnić się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Co w przypadku, gdy decyzja, w której jest nałożony obowiązek wykonania badań też nie zostanie odebrana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy armator może zarejestrować łódź?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy autor projektu budowlanego jest osobą opisującą przedmiot zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy bank musi prowadzić ewidencję wyposażenia lub składniki majątku z okresem użyteczności krótszym niż rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatek stażowy podlega wyrównaniu wstecz dla pracownika administracyjnego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dziecku, które kończy 18 lat nadal przysługują alimenty i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ewidencjonowanie faktur kosztowych w ewidencji zakupu VAT w jednej dacie jest błędem w nowej strukturze JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma może wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem za zorganizowane szkolenie dla zagranicznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma niewpisana do działalności regulowanej może odebrać odpady podrzucone na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana zwrócić rodzicowi koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jest minimalna stawka dodatku za warunki pracy na łączonych zajęciach edukacyjnych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy małżonkę lekarza, strony kontraktu, szpital może informować o sposobie jego wykonywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy maszyna nie powinna dać się włączyć, jeśli jakakolwiek osoba znajduje się w strefie niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można dać podwyżki pracownikom z wyłączeniem osób zarabiających powyżej określonej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na potwierdzeniu odbioru przesyłki musi widnieć w uwagach, iż wysyłka dotyczy faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy oskładkować nagrodę jubileuszową (przysługującą nie częściej niż co 5 lat) po 30 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik odbywający izolację domową może pracować zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przyznając stypendium szkolne należy uwzględnić dochód z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy spółka z o.o., gdzie gmina posiada 100% udziałów, jest podmiotem powiązanym z SPZOZ na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedawca musi być wpisany na listę podmiotów paszowych dla zachowania stawki 8%, jeśli chodzi o otręby jęczmienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż myszek i klawiatur należy oznaczać symbolem GTU_06?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne