Questions and answers

Czy zwolnienie lekarskie w związku z pobytem w szpitalu przerywa świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu gleb do organicznych bądź mineralnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można uznać, że wnioskująca o świadczenia rodzinne i wychowawcze zamieszkuje w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy pracodawca powinien wyrównać staż pracy pracownikowi, który dostarczył dodatkowe dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć wydatek na bony żywieniowe dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób naliczyć wynagrodzenie rejestratorce zatrudnionej w podmiocie leczniczym za pierwszy miesiąc pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy ryczałtowiec może w PIT-28 odliczyć ulgę z tytułu zakupu paneli fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy poprawnie wpisano na fakturze datę wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy odsetki pod względem bilansowym zostały ujęte prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy jest możliwość dołączenia skanu papierowej KE do sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać teczka nauczyciela ubiegającego się na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie wynagrodzenie za pracę w sobotę przysługuje pracownikowi w przypadku niezrekompensowania jej dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jednostka może przyjąć do ewidencji środków trwałych wyposażenie obiektu hotelowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować kartę podarunkową wykazaną na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy osoba fizyczna osiągająca przychody z najmu prywatnego może prowadzić PKPiR w Excelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie na zagraniczny rachunek bankowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dotacja otrzymana w grudniu powinna być wykorzystana w całości do końca roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może nabyć rzeźbę parkową od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wypłacony dodatek spisowy powinien być doliczony do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy art. 86 ust. 3 u.o.p. należy stosować również wobec nasadzeń wykonywanych po raz drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie jest pensum nauczyciela oraz ile wynosi stawka wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować operację zmiany walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego telefonu w celach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakiej podstawie zmienić nazwę w decyzji o trwałym zarządzie na nową po połączeniu dwóch instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy z dokumentu celnego, w którym wykazany jest VAT od importu towarów, przysługuje prawo do jego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku zakupu nowej części składowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim trybie należy zmienić współrzędne punktu granicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy zwiększenie wkładu spółce komandytowej generuje koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup wierzytelności i jej ewentualne odzyskanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do pozwolenia na rozbudowę cmentarza wymagana jest zgoda inspekcji sanitarnej wyrażona w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze należy przekazać do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim okresie należy ująć w VAT fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne