Questions and answers

Czy w branżowej szkole II stopnia w formie zaocznej wymagane jest świadectwo promocyjne po pierwszym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć datę kolejnych badań kontrolnych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący nauczycielowi po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy po zakończeniu urlopu wypoczynkowego nauczycielka może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy zatrudniony w ciągu roku nauczyciel nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo należy udzielić urlopu wychowawczego na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nowe PZP określa szczegóły przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy pismo burmistrza upoważnia inwestora do zmniejszenia odległości nowoprojektowanego budynku od drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakich przypadkach pod rządami nowego PZP zamawiający może odstąpić od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy syropy zawierające efedrynę zaliczane są do prekursorów narkotykowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy należy przeprowadzić wywiad środowiskowy cz. II, o którym mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy jest podstawa prawna do zobowiązania nauczyciela do pozostawania w stanie gotowości do wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć średnią za okres ferii przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wyłączyć grunt rolny w związku z budową świetlicy integracyjnej dla rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy sprzątaczce zatrudnionej w szkole feryjnej należy się wypłata nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy i konkretnie w jakich przypadkach organ prowadzący może nie zatwierdzić arkusz organizacji pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak wprowadzić zmianę dnia wolnego od pracy, aby nie zawsze była to sobota?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jaki okres zawiera się umowę na przekazanie gruntu, o której mowa w art. 261 ust. 1 i 2 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Do kiedy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego biorąc pod uwagę art. 15zc ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym można utworzyć specjalną szkołę branżową II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Gdzie znajduje się definicja gruntów przylegających do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak kwalifikować wypadek, do którego doszło w czasie wyjścia do sklepu za zgodą przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowy rozkład czasu pracy kierowcy autobusu zatrudnionego w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie kwoty należy wykazywać na PIT/ZG dyrektora brytyjskiej spółki LTD?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy magazyn zewnętrzny z profili PVC to budynek PM?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy ustalony na indywidualny wniosek pracownika rozkład czasu pracy może naruszać dobę pracowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba fizyczna może uzyskać pozwolenie zintegrowane na fermę drobiu przed jej zakupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dopuszczalne jest warunkowanie przyznania premii rocznej od okresu pozostawania w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić cudzoziemca, który utracił status studenta i nie uzyskał statusu absolwenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest odpowiednia stawka ryczałtu dla usług edukacyjnych które świadczone są przy pomocy zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wygląda procedura postępowania egzekucyjnego w przypadku nieuiszczenia kary za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w przypadku zmiany warunków pracy pracodawca powinien skierować pracownika na badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik musi wykorzystać dwa dni wolnego po oddaniu krwi lub osocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy badanie wiarygodności kontrahenta podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od jakiej kwoty ustalić podstawę zasiłku chorobowego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję o zasiłku stałym z powodu przekroczonego kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w związku z drzewem, które zagraża wywrotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne