Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku dłużnika alimentacyjnego pochodzącego i mieszkającego na stałe we Włoszech?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cisło Dawid
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie zaświadczenia sądu okręgowego zostało przyznane wierzycielce świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Dłużnikiem jest obywatel Włoch. Mieszka on we Włoszech i w Polsce nie posiada żadnego majątku.

Jakie działania organ właściwy wierzyciela powinien podjąć wobec dłużnika?

Czy trzeba wysłać do dłużnika informację o przyznaniu świadczeń?

Czy złożyć zawiadomienie do prokuratury, jeśli tak, to do której?

Czy należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do sądu okręgowego, jeśli tak, to jakie dokumenty powinno się dołączyć?

Telefonicznie uzyskałam informację z sądu, iż "instytucja publiczna występująca o uznanie i stwierdzenie wykonalności lub domagająca się wykonania orzeczenia dostarcza dokumenty konieczne do stwierdzenia, że świadczenia zostały wypłacone na rzecz wierzyciela".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX