Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca narusza przepisy prawa pracy, jeżeli udzieli pracownikowi 33 godzin odpoczynku tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowej wypłacony obcokrajowcowi-stażyście podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ocena jest spełnieniem formalnego wymogu, umożliwiającego otrzymanie nagrody dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie chorobowe pracownika, który nie przepracował pełnych 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować fakturę VAT, jeśli podatnik nie jest już czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe w spółce z o.o., w której nie była prowadzona działalność gospodarcza od dnia wpisu w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Komu przysługuje zwrot VAT naliczonego w innym państwie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć umowę barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot dokonujący zakupu i sprzedaży używanych samochodów osobowych musi być czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może pracować w porze nocnej przez cały okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek "dozbierania" podpisów pod uchwałami w drodze indywidualnego zbierania podpisów przez zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Jak prowadzić postępowanie w sprawie legalności wykonania okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy współwłaściciel może mieć roszczenie do zarządu spółki o niegospodarność i nieprawidłowo prowadzone remonty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Czy pracodawca może żądać zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych zdjęcia kandydata starającego się o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem działek do przekazania gminie stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy otrzymanie od hurtownika darmowych papierosów na sprzedaż wyklucza u podatnika możliwość opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaewidencjonować montaż mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wartość zakwestionowanego VAT można uznać za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy w przypadku wydzierżawienia lasu przez spółkę należy płacić podatek od nieruchomości czy też podatek leśny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy udziałowcy - osoby fizyczne, są zobowiązane do zapłacenia zryczałtowanego podatku od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy aby wynajmować odpłatnie jacht innym osobom, należy założyć działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup domeny stanowi dla podatnika koszt pozostały, czy zakup towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać przekazania małżonce łóżek solaryjnych będących środkami trwałymi męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczanie kamienicy przy wykorzystaniu PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dopłata lub zwrot wartości kapitału podlega opodatkowaniu na gruncie PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna wynosząca 9000 zł rodzi jakieś skutki w podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu podlega nieodpłatne otrzymanie przez spółkę sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę VAT RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wystarczającym jest udokumentowanie darowizny wyciągiem bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek zapewnić zleceniobiorcy szkolenie bhp oraz odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie skutki rodzi nieodpłatne otrzymanie przyłącza do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktury dotyczące umów leasingowych należy księgować w PKPiR według terminu płatności, czy daty wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mając przychody z najmu firma może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może brać udział w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kiedy pracodawca użytkownik przeprowadza ocenę wymagań minimalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikowi administracji przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czym różnią się pojęcia: droga gminna wewnętrzna i droga gminna publiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie wniesienia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy okres wykonywania pracy w ramach umowy zlecenia uprawnia do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy przejście pracowników do nowego pracodawcy wiąże się z koniecznością wypłaty odpraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jakiej wartości i z jaką stawką amortyzacji należy wprowadzić samochód na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy dla nauczyciela z tytułem doktora przewidziana została dodatkowa gratyfikacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych kompensatę wzajemnych zobowiązań pomiędzy spółką polską a hiszpańską?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć rezerwę utworzoną w likwidowanej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy organ nadzoru jest właściwy do egzekwowania przepisów o prawie autorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy budowla zakupiona, od której częściowo odliczono VAT naliczony, może być przy sprzedaży opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakup od kontrahenta z USA prawa do dystrybucji towarów przez polskiego podatnika należy opodatkować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie szkoleń komputerowych może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonanie projektu nieruchomości leżącej na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne