Jakie wydatki można uznać za wydatki poniesione na własny cel mieszkaniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Jaki jest katalog wydatków na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia?

W lipcu 2015 r. otrzymałam w spadku mieszkanie po mojej zmarłej mamie i w sierpniu 2015 r. dokonałam sprzedaży tego mieszkania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zwolnienie to polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W ustawie nie ma określonego katalogu prac remontowych.

Czy zakup rolet zewnętrznych (antywłamaniowych) i remontu kuchni, polegającego na zamontowaniu na ścianach kafli i szklanych paneli, oraz zakup nowej kuchni elektrycznej będzie uznane na poniesienie wydatków na cele remontowe?

Ww. prace remontowe będą dokonane w budynku mieszkalnym, który stanowi moją współwłasność z mężem, z którym nie mamy rozdzielności majątkowej.

Czy w związku z tym mogę wykazać całość poniesionych kosztów, czy tylko część?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access