Questions and answers

Czy podlega opodatkowaniu biznes plan wniesiony aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy rurociąg służący do transportu gazu stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umorzone odsetki i ewentualnie pozostała wierzytelność stanowiłyby przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy uposażenie żołnierza, które jest podstawą do wyliczenia należności zwolnionej od podatku podlega waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy węzeł betoniarski stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku nabywania nieruchomości pod inwestycje deweloperskie istnieje możliwość skorzystania za zwolnienia z zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatek na organizację pielgrzymki pracowników do Częstochowy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy zakup sprzętu RTV za kwotę powyżej 1000 zł podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup towaru od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmiana proporcji udziałów w spółce powoduje powstanie obowiązku podatkowego w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie piorunochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Do którego źródła przychodów zaliczyć zbycie prawa do znaku towarowego wytworzonego przez przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku sprzedaży maszyny wykonanej przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi sprzątania posesji zewnętrznej i parkingu wraz z odśnieżaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich obowiązków podatkowych należy dopełnić udzielając nieoprocentowanej pożyczki obywatelowi Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie działania prawne należy podjąć, jeżeli spółka gromadzi nieczystości ciekłe w wyrobiskach pocegielnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie są wymagania BHP w zakresie przechowywania butli ze sprężonym azotem i uzupełniania azotu w akumulatorach hydraulicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie warunki muszą być spełnione aby można było mówić o zaistnieniu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie zagrożenia związane są z korektą deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kurs NBP przyjąć przy przyjęciu pojazdu do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki organ jest kompetentny do zakwalifikowania danego obiektu do budowli dla celów podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy opodatkować dochody z tytułu zakupu i sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak obowiązki ciążą na firmie, dla której usługi wykonały firmy z Belgii oraz Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy koszt w PKPiR różni się od kosztu zaewidencjonowanego w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 faktura sprzedaży towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak przyjąć do środków trwałych zestaw głośników kupiony w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż wysyłkową opierającą się tylko i wyłącznie na przedpłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody w przypadku współpracy dwóch osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak w PKPiR zapisać zakup programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wycenić koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć w kosztach fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Proszę powiedzieć jakie kroki mamy podjąć abyśmy mogli uruchomić elektroniczny sposób przekazywania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli praca ta wynosiła np. 30 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dostawę otrzymaną od szwajcarskiego kontrahenta, w sytuacji gdy towar dostarczono z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zasiłki z tytułu niezdolności do pracy uzyskane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować pracę polegającą na wykonywaniu karmików, innych drewnianych artykułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować w PKPiR wydanie zewnętrzne egzemplarza okazowego dla innej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym miesiącu powstaje przychód z tytułu sprzedaży produktów finansowych na podstawie umowy agencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie powinny być opodatkowane przychody z najmu, w przypadku zaległego czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakim dniem nastąpi zaliczenie podatku nadpłaconego w roku ubiegłym na poczet zaliczek dotyczących roku następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy brak podpisu i pieczątki na formularzu cenowym powoduje konieczność odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest praca pracownika zatrudnionego na 1/4 część etatu w podstawowych normach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy montaż obarierowania dachu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nabycie licencji na użytkowanie programu komputerowego od podmiotu z Irlandii podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi skierowanemu na badanie okresowe należy udzielić całego dnia wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego od nabycia usług swojej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabywanych przez niego usług cateringowych oraz noclegowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik w 2011 r. będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekazanie lokalu użytkowego w zamian za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne