Questions and answers

Czy prace rozwojowe zakończone negatywnym efektem lub zaniechane np. z powodu problemów technicznych są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prowizja za usługi świadczone w sierpniu jest przychodem sierpnia mimo, iż faktura została wystawiona z dniem 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przejęcie części obowiązków drugiego pracownika socjalnego uprawnia do otrzymania dodatku w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy rozliczyć majątek wniesiony do spółdzielni przez jej członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy sprowadzenie do Polski konia zakupionego w Norwegii powinno zostać zgłoszone w urzędzie celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru firmie niemieckiej posiadającej NIP UE stanowi dla polskiego podatnika dostawę wewnątrzwspólnotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych może podlegać egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy zakup towaru od niemieckiego kontrahenta będzie stanowił WNT, jeśli towar jest dostarczany z Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zapłacona prowizja od bonów sfinansowanych ze środków ZFŚS obciąża rachunek funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów garażowania samochodu pracownika stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile godzin ponadwymiarowych można przydzielić dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla firmy i pracownika rodzi przekazanie pracownikowi pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć dyrektor, który został znieważony przez rodzica ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Siwonia Anna | Aktualne

Jakie są warunki zastosowania stawki 0% VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy umorzenia części wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby było możliwe zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów 0% stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakimi stawkami podatku od nieruchomości opodatkować budynek będący w posiadaniu komornika sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować dostawę i montaż kotła do ciepłowni na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu ciężarowego dokonaną na rzecz angielskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję zbycia maszyny osobie fizycznej a następnie po kilku miesiącach odkupienie jej po dokonaniu naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować nabycie udziałów w spółce "B" i jak obliczyć wartość firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powinna nastąpić korekta podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto pokrywa koszty podatku dochodowego od osób fizycznych wycieczki organizowanej dla pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

W jakich podziałkach klasyfikacji umieścić dochód, który gmina otrzymała jako spadek po zmarłym nie posiadającym spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować koszty energii elektrycznej na spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie dla ucznia, który odbywa praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup rekwizytów wykorzystywanych podczas nagrań programów telewizyjnych stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jaka powinna być zawartość karty oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy operatora suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może dokonywać zapisów w księdze głównej jedynie na podstawie polecenia księgowania (PK)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2010 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy gospodarstwo pomocnicze może zawrzeć kilkuletnią umowę na leasing operacyjny na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie zgody na stałe przetrzymywanie sarny w warunkach gospodarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można zaliczyć koszty sądowe do kosztów podatkowych danego roku a nie ująć ich w kosztach bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia powinna zakupić odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy o zapłacony podatek od nieruchomości należy podwyższyć wartość nieruchomości wykazaną w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkować kwotę brutto ryczałtu przyznanego mu za używanie samochodu, czy kwotę netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przebywa na krótkim zwolnieniu lekarskim należy się podwyżka wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy rachunkowość sklepiku szkolnego, prowadzonego przez samorząd uczniowski może być wprowadzona do budżetu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zakup plików graficznych - dotyczących oznaczenia wyrobów kodem kreskowym należy zaewidencjonować jako zakupu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie obowiązki wynikają z dzierżawy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje w razie powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaki kurs powinien zastosować podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować budynek wydzierżawiony spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową dla stacji paliw wykorzystywanej na podstawie umowy leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wspólnik niebędący właścicielem nieruchomości używanej przez spółkę może amortyzować poczynione nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt poniesiony na zakup praw do cyfrowej wersji zdjęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki poniesione na przebudowę stawu dokonane na żądanie Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne