Czy udzielenie nieodpłatnej pożyczki podmiotowi powiązanemu może skutkować szacowaniem dochodu po stronie pożyczkodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jest trzech udziałowców spółki z o.o., każdy posiada 1/3 udziałów. Dwóch z nich udzieliło nieoprocentowanych pożyczek spółce (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Pożyczki udzielone są w celu wzrostu wartości i rozwoju spółki, która w związku z otrzymaniem nieoprocentowanych pożyczek rozpoznaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Przepis art. 25 ust. 1 PIT mówi, że: "Jeżeli... osoba fizyczna... posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa... i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań."

Czy w związku z powyższym, na podstawie art. 25 PIT, udziałowcy są narażeni na ryzyko szacowania dochodu przez organ kontroli, z uwagi na to, że nie będą mieli dochodu z tytułu odsetek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access