Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy akceptowalna przez organy podatkowe byłaby sytuacja, że wymieniony w KRS prezes jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej (organizacja pracodawców) świadczyć będzie na konto tej jednostki usługi doradcze (potwierdzane miesięcznymi fakturami wystawianymi przez prezesa związanymi z działalnością gospodarczą, którą ten prezes wykonuje)?

Zapłaty tych faktur byłyby jedyną opłatą tej jednostki na rzecz prezesa.

Czy w tej sytuacji lepszym i dopuszczalnym byłoby przesunięcie/podział wynagrodzenia na część związaną z ewentualnym aktem powołania tej osoby na stanowisko prezesa, a pozostała kwota byłaby wypłacana, jak wskazano na wstępie?

Jak wtedy wyglądałyby obciążenia podatkowo – składkowe tej osoby, które jako płatnik zobowiązana byłaby pobierać ta organizacja pracodawców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?