Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka mająca siedzibę w Niemczech jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT. Do końca czerwca 2017 roku dokonywała na terenie Polski czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Obecnie zaprzestała tych czynności i w najbliższej przyszłości nie planuje je wznowić. Były to transakcje łańcuchowe, polegające na zakupie towarów od polskiego podmiotu, przy czym końcowy odbiorca odbierał towary bezpośrednio w Polsce na swój koszt. Niemiecka spółka zrezygnowała takich transakcji. Obecnie składa zerowe deklaracje. Aby spółka mogła wyrejestrować się z VAT-u w Polsce składa deklarację VAT-Z podając za przyczynę zaprzestania wykonywania czynności "inną" oraz przeprowadza inwentaryzację środków trwałych, wyposażenia i towarów, która będzie podstawą do korekty VAT-u naliczonego.

Czy to jest prawidłowa procedura?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?