Questions and answers

Czy dzień naliczenia prowizji może być dniem uzyskania przychodu przez agenta ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy inkubator przedsiębiorczości może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można pozwolić na trzymanie charta w bloku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można przeznaczyć środki z ZFŚS na pokrycie wynajmu sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nagrody uzyskane przez pracowników w konkursie zakładowym powinny być opodatkowane i ozusowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od nagrody pieniężnej należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu gotówkowego, przyznanego na finansowanie bieżącej działalności stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przychód w postaci prowizji za sprzedaż mieszkania należy połączyć z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy refundacja wynagrodzeń z OHP w przypadku ewidencji przychodów jest przychodem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu niezamortyzowana część sprzedanego środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy straty na brakach powstałe z winy pracownika mogą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy uczestnictwo w certyfikowanym kursie ds. płac podlega nowym przepisom dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy wykonanie projektu budowlanego stanowi usługę budowlano-montażową w rozumieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy kosztów należy zaliczyć produkty żywnościowe zakupione na przygotowanie potraw w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaka będzie data powstania przychodu, jeśli zamówienie realizowane jest w trzech transzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania przy świadczeniu usług w charakterze tłumacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna naliczania "trzynastki" za dni wykorzystane zgodnie z art. 188 kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka jest procedura wysyłki odpadu o kodzie 10 01 82 do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaką dokumentacją powinien dysponować pierwszy z dostawców w transakcji trójstronnej, żeby mieć prawo do wykazania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie oświadczenie należy napisać, bądź wyegzekwować od introligatora, przy oddawaniu arkuszy ocen do oprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakimi dokumentami podatnik musi dysponować w celu potwierdzenia dokonania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki okres zatrudnienia uwzględniany jest w przypadku nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak najkorzystniej dla obu stron wesprzeć finansowo dziecko byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkowane będą przychody ze sprzedaży w 2010 r. działki budowlanej nabytej w roku 2006, a jak od roku 2007?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak poprawnie rozliczyć składki należne od wypłaconej komornikowi części wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie listy płac za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie CIT rozrachunki między osobą fizyczną a spółką, do której wniosła aportem przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego i sprzedaż nieruchomości, na której był on posadowiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozumieć zwrot "może być opodatkowane" zawarty w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakie sposób podatnik powinien refakturować na podmiot z Tajwanu koszty biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy uwzględnić w odpisach amotyzacyjnych wartość VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przekazanie karmy dla zwierząt na rzecz schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien sprzedać kupiony w Holandii samochód ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co powinien zrobić dyrektor szkoły, w przypadku w którym jeden z niepełnoletnich uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy autor projektu budowlanego może zostać uznany przez organ stroną postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy członkowi wspólnoty mieszkaniowej należy udostępnić dane dotyczące zużycia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymywane z urzędu miasta należy wykazywać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi w dniach wyjazdu na konferencje płatnego zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy firma ma obowiązek zaksięgować fakturę zakupu materiału dokonanego przez pracownika, na które nie wyraziła zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gmina może przekazać wykonaną inwestycję aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej w przypadku nieodpłatnego wynajmowania budynku produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zwrotu VAT z tytułu korekty faktury VAT przy braku zasadności jego naliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jednostka władająca nieruchomością na podstawie trwałego zarządu jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kasetony reklamowe zwiększają wartość budynku, a jeśli nie, to jak je zaklasyfikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy małżeństwo sprzedając budynek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy maszyna o wartości 120.000 zł nabyta przez małego podatnika może być zamortyzowana jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mogę podpisać umowę na świadczenie usług sprzedawczych z własnym synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem mającym ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy można wystawić uczennicy duplikat świadectwa z klasy pierwszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy należy opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do wykazu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy wykazać w przychodach otrzymane nieodpłatnie wzory okuć metalowych od kontrahenta do wykorzystania w produkcji na eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielowi można potrącić z pensji kwotę na zapłatę mandatu za złe parkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieoprocentowana pożyczka, która jest przeznaczona na cele statutowe podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może amortyzować majątek prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej czynność pozorną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo refakturował na nową spółkę koszty mediów i czynszu leasingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne