Questions and answers

Czy opłacone za podwykonawców przejazdy i noclegi są dla nich przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy pracodawca likwidujący działalność gospodarczą winien wypłacić pracownikom objętym ochroną przedemerytalną odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownik unoszony w koszu roboczym powinien posiadać uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy prowizję od kredytu hipotecznego można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione na zorganizowanie festynu dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu dla przychodni zużycie przez pacjentów materiałów otrzymanych w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt noclegu serwisanta naprawiającego maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcja zbycia przedsiębiorstwa jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do której kolumny PKPiR należy wpisać wydatki związane z produkcją wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Do której kolumny PKPiR należy zakwalifikować zakup pudełek, które służą do przewożenia pizzy klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakich czynności należy dokonać w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wyżywienie psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za pobyt na szkoleniu w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy egzekwować koszty upomnienia, jeśli zobowiązany wpłaci karę i nie wpłaci kosztów upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powstałe z przekroczenia normy dobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć wierzytelność powstałą w wyniku nierozliczenia przez kontrahenta duńskiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach zmienioną decyzją administracyjną wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować obniżenie kapitału podstawowego w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na zakup szlabanu przez spółkę zajmującą się ochroną obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy wypłacana dywidenda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto ma obowiązek rozliczenia VAT, gdy nabywcą usług jest niemiecki kontrahent, nieposiadający NIP-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Na kim ciąży obowiązek ubezpieczenia samochodu OC i AC w przypadku jego użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, w trybie art. 53 kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób można wydatkować środki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

W jaki sposób ustalić czas pracy w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do powierzchni antresoli należy doliczyć powierzchnię przylegającej do niej loggii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dyrektor może udzielić nauczycielowi ponownie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszt umowy przedwstępnej podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty podnoszące wartość zakupu powinny być księgowane w kol. 11 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można nakazać lekarzowi dyżurnemu towarzyszenie pacjentowi, jeśli zachodzi konieczność transportu pacjenta do innego szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Czy można ograniczyć nauczycielowi możliwość korzystania ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można porównywać oferty z różnymi stawkami podatku VAT na ten sam produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy najem jachtu od szwedzkiego kontrahenta podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy na wspólniku występującemu ze spółki osobowej ciąży obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki zapłacone przez instytucję kultury za nieterminowe płacenie faktur są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy osoba z zewnątrz zajmująca się wdrażaniem systemu ISO, może to wykonywać w ramach umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu VAT zajęcia ceramiczne z dziećmi w formach pozaszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy poniesione wydatki powinny podwyższać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy powstała spółka jawna z przekształcenia spółki z o. o może odliczyć stratę spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy spółka może amortyzować nieruchomość, która nie stanowi jej własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka polska może prowadzić księgi rachunkowe w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane z zakupem obiadów dla pracowników podczas szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym powinien pisać egzamin gimnazjalny w osobnej sali?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy występujący ze spółki cywilnej wspólnik jest zobowiązany do zapłaty 10% podatku likwidacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakupione soczewki kontaktowe przez lekarza okulistę należy księgowa w kol. 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne