Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prosimy o wskazanie, w jaki sposób należy przekazać do realizacji GOPS zadania wynikające z przyjętej uchwały w sprawie Karty Dużej Rodziny Gminy w sytuacji, gdy w treści uchwały wskazano, że jej wykonanie i realizację powierza się wójtowi. Środki na realizację zadania znajdują się w budżecie GOPS. Wójt wskazał, aby zapisy uchwały realizował GOPS, z realizacją wiąże się, m.in. podpisywanie deklaracji, porozumień i umów, rozliczanie usług oraz sprawozdawczość, jak również zakup usług promujących Program (plakaty, naklejki, ulotki, długopisy itp.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?