Questions and answers

W jaki sposób wprowadzić do PKPiR transakcję dokonaną w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Z jaką wartością należy przyjąć na stan zestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie na życie pracowników firmy opłacane przez pracodawcę jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zaginięcia oryginalnej karty szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dofinansowanie dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka musi być w formie upominku lub bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Co to jest notarialne poddanie sie egzekucji - na czym to polega?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy diety wypłacane kierowcy transportu międzynarodowego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek tworzyć rezerwy na świadczenia emerytalne, na nagrody itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu przychody z operacji giełdowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi administracji należy się dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu rozchodowanie towaru przeterminowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymianę pokrycia dachu należy zakwalifikować jako remont czy modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy zakup biletów do teatru dla kontrahentów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć kolektory słoneczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest stawka amortyzacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych dla płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi montażu okien świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych kwalifikować zakup i odsprzedaż refakturowanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie działania pracodawcy naruszają przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakiej ochronie prze potrąceniami podlega wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszt modernizacji instalacji CO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu naklejek dotyczących budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć kredyt inwestycyjny, który sfinansował nabycie gruntu z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu realizacji usługi organizacji imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Przez jaki okres od wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy amortyzację należy rozliczać od wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokument zawierający nazwę "faktura" ale pozbawiony określenia "VAT" uprawnia do odliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy drabinka włazowa do przepompowni ścieków powinna być wyposażona w osłonkę zabezpieczającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy likwidując ZFŚS, możliwe jest zaksięgowanie naliczonych i niewykorzystanych odpisów w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mąż powinien wystawić fakturę dla firmy żony na sprzedaż swojej części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelność w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego oprogramowania z kraju UE podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na terenie zakwalifikowanym jako nieużytek można się budować?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy niepełnosprawny podatnik utrzymujący niepełnosprawne dziecko, może odliczyć wydatki na samochód w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odzyskana wierzytelność jest przychodem podatkowym w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego nauczyciela można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne