Pytania i odpowiedzi

Kto może wykonywać przeglądy kasków ochronnych oraz szelek bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak skorygować bilans otwarcia, który nie równa się bilansowi zamknięcia w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak wg MSR zaksięgować zakup 100% udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy dodatek zadaniowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakich kontach księgować koszty postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podarowanie bonów pracownikom oraz stałym współpracownikom jest dla nich przychodem z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozella białolica i żółw stepowy podlegają rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak wykazać w rachunku przepływów (metoda pośrednia) sprzedaż środka trwałego nie w pełni umorzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy zaliczka zapłacona na koszty postępowania upadłościowego dłużnika jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Na jakim druku powinien rozliczyć się obywatel polski posiadający szwajcarski certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

RK

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie pracownicy niepedagogicznej przedszkola należy udzielić uzupełniającego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przegląd i czyszczenie klimatyzacji powinien odbywać się, gdy pracownicy przebywają w biurach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak i kiedy należy rozliczyć koszty poniesione przez spółkę cywilną na usługi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można rozliczyć w kosztach podatkowych odsetki od pożyczki zaciągniętej u wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dokonywane za pośrednictwem konta złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podmiot sprzedający samochody używane może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT nagrody otrzymane w ramach programów partnerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenia w dobie, w której następuje zmiana czasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić obowiązek podatkowy VAT i kiedy powinna być wystawiona faktura VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy uznanie za dobrą współpracę, otrzymane od firmy DKV należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie na cele prywatne samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży w 2016 r. mieszkania otrzymanego w darowiźnie od rodziców w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jakim wymiarze czasowym przysługuje kierowcy pojazdu do 3,5 tony przerwa przeznaczona na odpoczynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wynajem należy doliczyć do przychodów firmy prowadzonej indywidualnie jako pozostałe przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w bilansie likwidacyjnym należy dokonać wyceny zobowiązania wg kursu z dnia bilansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Ile wynosi zmiana stanu produktów i jak ją można zinterpretować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem automatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy prowizja za pobór podatku od posiadanych psów przez spółdzielnię mieszkaniową podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić w zakładzie pracy zmianę warunków zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy utratę renty należy potraktować jako utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można potrącić pracownikowi nadpłaconą część wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyte filtry zatrzymujące zanieczyszczenia pyłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy poinformować ZUS o zatrudnieniu nauczyciela emeryta w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto wybiera przedstawiciela pracowników, który reprezentuje ich w składzie zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do podziału działki, na której znajduje się kanał deszczowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Według jakich zasad ustalić proporcję odliczeń VAT, jeśli spółka udzieliła w ciągu roku trzech pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są możliwości rozliczenia reklamacji wyrobu medycznego między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy przeniesienie kosztów na inną jednostkę samorządową podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić harmonogram pracy pracownika, którego obowiązuje równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na potrzeby VAT prowadzenie w Szwecji sklepu z materiałami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne