Pytania i odpowiedzi

Ile razy pobiera się opłatę sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika wysłanego do pracy do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak określić termin obowiązku podatkowego w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie usług taksówek osobowych ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę przeładunku fosforu w kraju na rzecz firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak zaplanować czas pracy zgodnie z przepisami k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego trwale przez koryto rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące remontu ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu: starosta czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody niemieckiego zleceniobiorcy, który będzie otrzymywać prowizyjne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy wykonywanej w Nigerii dla holenderskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za usługę wynajmu samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego (UE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Komentarz: 161472

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Opodatkowanie usług reklamowych świadczonych przez firmę zagraniczną

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy plan BIOZ należy przedłożyć Państwowej Inspekcji Pracy przed rozpoczęciem prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy transakcja zamiany nieruchomości stanowi podstawę do rozpoznania przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT i jaką stawką amortyzować wideoskop (samodzielne urządzenie warsztatowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłaty ponoszone po nabyciu mieszkania a dotyczące czynszu i opłat eksploatacyjnych, itp. stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy różnicę wynikającą z kwoty diety a otrzymanych rachunków należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stacja zlewna ścieków komunalnych musi być wyposażona w przepływomierz ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel nauki zawodu może przeprowadzać instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana przeznaczenia koparki (z towaru handlowego na środek trwały) wiąże się z konsekwencjami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób przekazać samochody nauki jazdy do działalności gospodarczej drugiego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odprawa i odszkodowanie stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób wykonawca może zmienić złożoną ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury najmu lodowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż środków trwałych już po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik, który nie uzyskuje dochodów krajowych musi składać w Polsce zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisywać dokumenty sporządzone w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wyżywienie ekipy na planie filmowym stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy urlop dla radcy prawnego jest liczony wraz z dniami wolnymi od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmian w projekcie powinien dokonać jego autor, czy też należy przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe w zakresie VAT ciążą na przedstawicielstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć obywateli Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu środków trwałych poniżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ująć palety w księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakup w USA towarów udokumentowany paragon, będzie stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje przepis nakazujący usunięcie z warstw podłogowych papy smołowej stanowiącej izolację przeciwwilgociową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne