Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób rozliczyć fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, starosta powinien nałożyć obowiązek odtworzenia rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać u wnoszącego oraz otrzymującego aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy w razie niedopracowania pełnego wymiaru czasu pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co to są "inne usługi", o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kto może przeprowadzić szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak określić sposób opodatkowania i wysokość przychodu ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dzierżawa środka trwałego w działalności gospodarczej może być opodatkowana także na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę zaliczkową za materiały otrzymane do wyprodukowania kadłuba statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy obowiązek instalacji hydrantów nadziemnych jest zależny od terminu wybudowania obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak udokumentować zaliczkę, otrzymaną na poczet usług budowlanych świadczonych na terenie Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy rozliczyć wydatek na nabyte za granicą usługi hotelowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z zawieszeniem działalności podatnik powinnam wyrejestrować się z VAT i wystawiać dla sądów rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie należności przysługują pracodawcy w przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Za jaki miesiąc dokonać korekty VAT, jeśli podatnik uzyskał potwierdzenie otrzymania faktur korygując w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Na podstawie której z 2 faktur, zaliczkowej czy końcowej, należy rozliczyć koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy do masy spadkowej wchodzi niewypłacone wynagrodzenie zmarłego prezesa, który pełnił funkcję na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można skorygować jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy prowadzenie badań klinicznych dla podmiotu krajowego podlega zwolnieniu z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje konieczność wypłacania godzin ponadwymiarowych nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi oprawy muzycznej wykorzystywaną podczas ceremonii pogrzebowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem badanie ogólne dla pracownika wykonującego obsługę monitorów ekranowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakiej formie pracownicy powinni przekazać identyfikator podatkowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonywane na rzecz spółdzielni usługi należy traktować jako usługi konserwacyjne i zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy prowadzący instalację powinien wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę zmieniając równocześnie projekt budowlany składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy emeryci i renciści mogą otrzymywać z ZFŚS świadczenie o tej samej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić fakturę za usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób opodatkować ekwiwalent za urlop wypłacony współmałżonkowi zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firma spoza UE może dysponować NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przy usługach transportu wewnątrzzakładowego występuje szczególny moment obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak od 1 stycznia 2012 r. wyceniać wpływy i zapłaty dokonywane za pośrednictwem rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy w placówkach oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy badając oświetlenie na stanowiskach pracy, należy zlecać to laboratorium akredytowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Co należy zrobić, gdy firma przestała dostarczać produkty do stołówki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość dodatku za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy rozbudowa miejsc parkingowych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy wystarczy dokonać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy z zamiany działki z domkiem na mieszkanie powstaje obowiązek podatkowy dla wszystkich właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy skorygować informację CIT-ST w przypadku podania błędnych danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ powinien przyjąć pisma wniesione drogą elektroniczną i nieposiadające podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy projekt budowlany powinien być zatwierdzony przez starostwo przed uruchomieniem postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne