Pytania i odpowiedzi

Czy usługi wykonywane w Danii na rzecz tamtejszych podatników należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można skorygować błędnie przyjętą stawkę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy podatnik może dokonać odsprzedaży usługi bez doliczania marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie eksponatu pokazowego należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie przeprowadzenia transakcji typu forward mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek stawić się na wezwanie urzędu, nawet jeśli wezwanie nie dotyczy jego sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wypłacić odprawę emerytalną dla byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy oświetlenie ewakuacyjne wymaga przeglądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w rozprawie sądowej jako strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, który nie zgadza się na ograniczenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Który pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi niepedagogicznemu nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować naliczone odsetki od pożyczki, które stają się kosztami uzyskania przychodów w momencie ich wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy kwota dowodu wewnętrznego może być dowolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje będzie miał wyrok TK sygn. K 2/12?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Ile razy pobiera się opłatę sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika wysłanego do pracy do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak określić termin obowiązku podatkowego w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie usług taksówek osobowych ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę przeładunku fosforu w kraju na rzecz firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak zaplanować czas pracy zgodnie z przepisami k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego trwale przez koryto rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące remontu ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu: starosta czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody niemieckiego zleceniobiorcy, który będzie otrzymywać prowizyjne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy wykonywanej w Nigerii dla holenderskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za usługę wynajmu samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego (UE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Komentarz: 161472

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Opodatkowanie usług reklamowych świadczonych przez firmę zagraniczną

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy plan BIOZ należy przedłożyć Państwowej Inspekcji Pracy przed rozpoczęciem prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy transakcja zamiany nieruchomości stanowi podstawę do rozpoznania przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT i jaką stawką amortyzować wideoskop (samodzielne urządzenie warsztatowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłaty ponoszone po nabyciu mieszkania a dotyczące czynszu i opłat eksploatacyjnych, itp. stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy różnicę wynikającą z kwoty diety a otrzymanych rachunków należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stacja zlewna ścieków komunalnych musi być wyposażona w przepływomierz ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel nauki zawodu może przeprowadzać instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana przeznaczenia koparki (z towaru handlowego na środek trwały) wiąże się z konsekwencjami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób przekazać samochody nauki jazdy do działalności gospodarczej drugiego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odprawa i odszkodowanie stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne