Questions and answers

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować prawo do urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób ujmować koszty składek oraz szkoleń w spółce partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy uznać za koszt uzyskania przychodu fakturę od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z podarowaniem klientom alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie podatek od środków transportu można rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy bank zawsze ma obowiązek zwracać nadpłatę raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dyplomowany optometrysta może wykonywać pomiary ciśnienia śródgałkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje możliwość świadczenia usługi sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy dotyczącej miejsca pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany pełniący funkcję Społecznego Inspektora Pracy może uzupełniać etat w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za opiekę nad uczniami podczas wymiany polsko-niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury za zakup towaru, jeśli fizycznie nigdy go nie otrzymał?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik miał obowiązek prowadzenia osobnego rejestru zakupów środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić zbiorczą fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć deklaracje VAT wstecznie za odpowiednie okresy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy prace odtworzeniowe nawierzchni wchodzą w skład wartości początkowej sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracodawca może ponownie zatrudnić osobę, z którą rozwiązał umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może przekazać na rzecz szkoły darowiznę w dowolnej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zakazują stosowania obuwia ochronnego z podnoskami stalowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy regulamin ZFŚS jest wiążący w przypadku egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stanowisko głównego księgowego jest stanowiskiem kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy strony stosunku pracy mogą zawrzeć w porozumieniu zmieniającym informację dotyczącą dodatku za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wymienione w pytaniu gatunki papug podlegają wpisowi do rejestru zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wypadek nauczyciela podczas wycieczki szkolnej na lodowisko należy uznać jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak określić na gruncie VAT moment powstania obowiązku podatkowego dla usług oddelegowania personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak poprawnie rozliczyć VAT od faktury wystawionej za udział własny w szkodzie firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć dietę przysługującą pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość należności z tytułu diet przysługujących pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę leasingu finansowego zawartą z firmą zarejestrowaną w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak ustalić podatek za grunt będący współwłasnością małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę VAT dla działalności związanej z tłumaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda procedura delegowania przez dyrektora szkoły drugiego członka do komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak wyliczyć przychód wspólnika, posiadającego 1/3 udziałów, który występuje ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce z o.o. podatek dochodowy w 2012 r. odprowadzany z tytułu udziału w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi holowania uszkodzonej naczepy z Kijowa do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Pod jaką datą ująć w PKPiR wydatki poniesione na zakup towarów i materiałów podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej kwocie przysługuje ulga rehabilitacyjna, jeśli stopień niepełnosprawności został ustalony w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zapłatę w euro, gdy bank potrącił z tej kwoty prowizję za przelew?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować maszynę do mycia posadzki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie ująć koszt podatkowy udokumentowany duplikatem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy były członek zarządu może dobrowolnie zapłacić za spółkę z o.o. podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy gmina zobowiązana do zwrotu dotacji powinna zwrócić kwotę powiększoną o naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może sfinansować zakup psa dla posterunku policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy jeśli firma zapewnia pracownikom wyżywienie i noclegi powinna naliczać i wypłacać im diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od duplikatu faktury z dniem jego otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne