Czy dyrektor może udostępnić dane osobowe absolwenta, jeśli nie posada zgody na udostępnienie danych osobowych w języku polskim? - OpenLEX

Czy dyrektor może udostępnić dane osobowe absolwenta, jeśli nie posada zgody na udostępnienie danych osobowych w języku polskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ambasada kraju obcego, na prośbę Ministerstwa Edukacji w tym kraju zwróciła się do szkoły z prośbą o potwierdzenie ważności świadectwa dojrzałości wydanego absolwentowi tej szkoły oraz udzielenie informacji o przebiegu nauczania ww. absolwenta. Do pisma dołączyli kserokopię świadectwa oraz podpisany przez absolwenta druk zgody na udostępnienie danych osobowych, w języki angielskim. Czy dyrektor może udostępnić dane osobowe absolwenta, jeśli nie posada zgody na udostępnienie danych osobowych (osoby której sprawa dotyczy) w języku polskim, czyli takim, w którym się posługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX