Czy mamy do czynienia z dochodem uzyskanym w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, czy też kontynuacją zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni ubiega się o zasiłek rodzinny. Mąż wnioskodawczyni, zgodnie z jej oświadczeniem, był zatrudniony w następujących formacjach: Biurze Ochrony Rządu, następnie Służbie Ochrony Państwa, a obecnie w policji. Przechodzenie z jednej formacji do drugiej następowało bez dnia przerwy. Jak oświadcza wnioskodawczyni, mąż nie otrzymywał świadectwa pracy z BOR oraz SOP, gdyż zmiana formacji następowała na podstawie rozkazu personalnego w ramach jednego resortu MSWiA.

Czy w przypadku zmiany formacji, jak w opisanym przypadku, mamy do czynienia z dochodem uzyskanym w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, czy też kontynuacją zatrudnienia (mimo zmian formacji)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access