Questions and answers

Czy refakturę na usługę załadunku i wywozu ziemi należy wykazać w JPK_V7M jako sprzedaż z GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy skierowanie musi być podbite pieczątką lekarza kierującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy można uznać za rzemieślnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega obowiązkowemu badaniu z uwagi na przejęcie innej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż myjni bezdotykowej wraz z gruntem korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy usługi inspektora nadzoru budowlanego podlegają GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi ratownika medycznego mogą być w 2021 roku opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy worki powinny posiadać etykiety, jeśli są następnie umieszczane w kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy w samorządowej szkole święto obniża wymiar czasu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę warunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są do zgłoszenia wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z ponownym zatrudnieniem należy wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. podlega zwolnieniom z § 2 r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy zastępca burmistrza i skarbnik gminy podlegają pod przepisy tzw. ustawy kominowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy żłobek powinien otrzymać dotację jeżeli matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka powinna być odległość między oknem a drogą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przychód z tytułu cesji leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu można zastosować w 2021 r. do przychodów osiąganych z usług sklasyfikowanych wg PKD 59.11.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z oddaniem maszyny w najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie są aktualne progi unijne zamówień dla jednostek samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą używanie przez wspólników samochodów osobowych należących do spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zmiany wpływające na sprawozdanie finansowe, sporządzane za rok 2020, wprowadzono do ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy interpretować pojęcie zawodu pokrewnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 83b ust. 1 pkt 8 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak policzyć dochód, zgodnie z art. 5 ust. 4a czy z art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić kontrolę na nieruchomości, gdzie użytkownik nieruchomości gromadzi ścieki bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jeżeli jedynym projektantem projektu jest architekt, czy on może przygotować opinię geotechniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy dokument można uznać za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy dyrektor może zezwolić, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy opodatkować nieodpłatne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy kolejnej korekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy prowadzenie kursów korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy staje się ostateczna rezygnacja z mandatu członka Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy uczestnictwo w programie PPK obniża podstawę wymiaru na składki społeczne ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto powinien wydawać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy stoczni - RDOŚ czy wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto zawiadamia urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do zasiłku stałego po opuszczeniu Zakładu Karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakiej wysokości można dać dodatek specjalny dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób drukarnia powinna magazynować odpady z papieru i tektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jaki sposób należy podpisać i zatwierdzić sprawozdanie finansowe pracując zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne