Pytania i odpowiedzi

Czy niepubliczna szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zmiana regulaminu wynagradzania wymaga, by wszyscy pracownicy zapoznali się z jego nową treścią?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka komunalna powinna przekazać sprawozdanie finansowe do KAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy przy wypłacie drugiej nagrody za 25 lat w pełnej wysokości konieczne będzie naliczenie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak powinna przebiegać likwidacja sprzętu specjalistycznego będącego częścią składową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy jako adres placówki kształcenia ustawicznego może zostać wskazane mieszkanie prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy magazynowanie odpadów na płycie technologicznej podajnika załadowczego stanowi magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Projektant w jakiej branży powinien zrobić projekt na remont zabytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy granica nowo wydzielonej działki może przebiegać wzdłuż ściany z oknami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy za okres pobierania tacierzyńskiego należy żądać zwrotu zasiłku rodzicielskiego od matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie uprawnienia ma starosta w przypadku oczekiwania na zakończenie wykonania rekultywacji przez podmiot X?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy powinna być nałożona sankcja za niezakończenie rekultywacji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela religii na czas nieokreślony, który ma misje ważne do 31.08.2023 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na umowie dzierżawy swojej części gospodarstwa rolnego jest wymagany podpis współwłaściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła założenie zespołu muzycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie należy spełnić wymagania, aby wypłacić dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ prowadzący może wskazać inną szkołę jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po wygaszeniu na wniosek jednostki prawa trwałego zarządu umowy najmu lokali mieszkalnych wygasną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową woźnej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownicy, który przechodzą na inne stanowiska, muszą być kierowani na badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy liczyć 90 dni (3 miesiące) zatrudnienia, aby zgłosić pracownicę do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy zobowiązana w trakcie postępowania administracyjnego zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Ile czasu dzieci w wieku przedszkolnym powinny w czasie dnia przebywać na dworze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który nie chce się zaszczepić przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy szkoła może udzielić innej szkole informacji dotyczącej tego, czy dana osoba jest uczniem tej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna wyglądać archiwizacja poczty służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak potraktować wypadek, który miał miejsce w trakcie wykonywania wolontariatu w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie powołania, objęty jest ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracodawca może nie czekać z wykonywaniem badań okresowych po ustaniu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jakimi uprawnieniami budowlanymi inwestor powinien powołać kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Smarż Joanna | Aktualne

Do którego dnia pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczącej uczestnictwa pracownika w PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy nauczycieli w weekendy podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można wykonać ustalenie granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron, gdy jedna ze stron jest nieobecna (prawidłowo zawiadomiona)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozumieć utratę statusu dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy jeśli nie jest zgłoszona zmiana miejsca zamieszkania, decyzja trafia do akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu podlega pod mechanizm podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć kwotę podatku większą, niż wykazaną na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne