Questions and answers

Kiedy można odliczyć VAT z faktury, która dotarła do spółki w grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gazu do kuchenek przenośnych należy oznaczać symbolem GTU-02 i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura końcowa powinna zawierać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy spółka powinna rozliczyć się z subwencji otrzymanej z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do zwrotu VAT naliczonego w Słowenii na zasadach VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przerwy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym miesiącu należy wykazać fakturę w rejestrze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu z komisu należy oznaczyć kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego przez spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy księgowania nowo obliczonej rezerwy należy dokonać poprzez wynik lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakim formularzu należy dokonać tzw. "zgłoszenia z projektem" budowy sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć udział polskiej spółki w niemieckich targach online?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy zaksięgować wynik kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy naliczać różnice kursowe na dzień bilansowy od wpłaconych zaliczek dla kontrahentów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak zaewidencjonować opłatę za służebność gruntową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać norweskie przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po dokonanym podziale nieruchomości należy wykonać nową mapę do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak wycenić zakup maszyny w euro i spłatę pożyczki zaciągniętej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób ustalić krąg stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję wartości samochodu do limitu 150.000 zł przy leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co zrobić, gdy osoba nie pobrała zasiłku pielęgnacyjnego przez trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w jednej uchwale można powołać placówkę wsparcia dziennego i jednocześnie połączyć ją z OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W którym momencie rozliczyć przychód ze zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kuratorium może nie wystawić oceny dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania w zakresie wysokości ogrodzenia musi spełniać boisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaki jest termin płatności należności o której mowa w art. 28 pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wykazujemy ulgę inwestycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy spółka może ujmować w kosztach uzyskania przychodu wydatki opłacone przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać ulgę IP-BOX, gdy na jednym prawie uzyskano przychód, a na drugim wykazano stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może jednostronnie wycofać złożone wcześniej wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne