Questions and answers

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne stronie, która zawiesiła w ZUS pobieranie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup żywności nawet jeśli wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czym różni się minimalne wynagrodzenie za pracę od wynagrodzenia zasadniczego za 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nadmiar ziemi powstały w wyniku poszerzenia drogi jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy należy przyznać SUO dziecku z rozpoznaniem opóźnienie psycho-ruchowe i zaburzenia emocjonalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego od ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na terenie określonym jako MN oraz MN/U możliwe jest wykonanie kilku domów w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nauczyciele mogą być zgłoszeni w grupie "zero" do szczepień przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odpowiedź na pismo kierować do osoby częściowo ubezwłasnowolnionej czy jej kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy okres przestoju podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do tzw. trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ powinien zwrócić całość grzywny, jeśli postanowienie o jej nałożeniu nie zostało dostarczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy może działać w strukturze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pojęcie "środki ochrony osobistej" oznacza to samo co "środki ochrony indywidualnej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pojęcie zadrzewianie jest tożsame z pojęciem zadrzewienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy popiół ze spopielania kur padłych można wykorzystać jako nawóz?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy popiół ze spopielania sztuk padłych można wykorzystać do utwardzenia terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy posiadanie gruntu świadczy o tym, że ktoś jest rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikom vouchery upominkowe ze środków z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie środków produkcji członkom grupy producentów rolnych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przyznać córce SZO na matkę, która opiekuje się mamą dwa dni w tygodniu po 4 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy rabat przyznany pracownikom spółki powiązanej stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy reklamowanie darczyńcy powoduje, że mamy do czynienia ze sponsoringiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie można przyznać Ukraince na podstawie załączonych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy trzeba wydać nowe świadectwo pracy po uzyskaniu informacji o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy uczeń, który kończy 18 lat podlega kontroli obowiązku szkolnego lub nauki przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ustawodawca wskazuje termin na publikację planu postępowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy w okresie epidemii COVID-19 obowiązują szczególne zasady przeprowadzania próbnej ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wydzieloną drogę wewnętrzną w zwartej zabudowie miejskiej można uznać za ulicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można składać mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy wysłanie przez laboratorium wyników badań na adres mailowy pacjenta jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo wskazać w sposób niedyskryminujący w jakich formatach dopuszcza złożenie dokumentów oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne