Questions and answers

Czy pracę zdalną można realizować z terenu innego państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy na przeładunek odpadów gruzu potrzebne jest uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy każdy proces z wolną krzemionkę krystaliczną należy zaliczyć do procesów rakotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wypadek w czasie niewymuszonego biegu pracownika przez przejęciem zmiany ma związek z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy lekarz może otrzymywać dwa dodatki tzw. covidowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kto ma obowiązek skorygowania faktury przy błędzie formalnym - kontrahent czy odbiorca faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z nabyciem i późniejszymi spłatami wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy SZO za kwiecień br. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółka musi zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień 30.04.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora skierować na wstępne badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy znak CE muszą posiadać wszystkie elementy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować pobranie podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy deklaracja dotycząca podwykonawców składana w ofercie jest wiążąca na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy organ może wszcząć postępowanie w sprawie zalewania działki wodami roztopowymi z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaki powinien być skład komisji opracowującej ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy możemy zawrzeć umowy z dwiema niezależnymi organizacjami odzysku i dzielić wprowadzoną masę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy do rekultywacji składowiska odpadów ma zastosowanie § 3 ust. 5 pkt 2 r.k.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wykazać w bilansie aktualizację udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy przedłużyć nauczycielce umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak nadać znak sprawy w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć stratę gotówkową na sprzedaży w celu rozliczenia pomocy z tarczy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielowi szkoły urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak wyliczyć odpis socjalny na nauczycieli emerytów na 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć prawidłowo odpis na 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy osoby otrzymujące stypendia sportowe objęte są przepisami ustawy o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w związku ze zwłoką w zapłacie opłaty adiacenckiej wystawia się wezwanie do zapłaty, czy upomnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić dodatek frekwencyjny oraz dodatek nikotynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo przeliczyć nauczycielowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy kubek na kawę będzie podlegał opłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przy zmianie długości budynku konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy kolektory słoneczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy budowa oświetlenia drogowego bądź kanalizacji deszczowej wymaga uwzględnienia budowy kanału technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy inwestor jest zobowiązany wyłączyć grunt pod silos z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy pomalować, zabezpieczyć przeciwogniowo elementy konstrukcji dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak biuro rachunkowe powinno ewidencjonować sporządzanie deklaracji rocznych dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób deweloper powinien wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Od kiedy należy podwyższyć dodatek dla pracowników socjalnych do wysokości 400 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie udziału własnego może być kosztem w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe dla celów PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy maturzystom zasiłek rodzinny przysługuje do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne