Questions and answers

W jaki sposób ustalić odpłatność dzieci za pobyt matki w DPS, czy świadczenie 500+ wlicza się do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy agencja pracy musi posiadać zabezpieczenie finansowe/gwarancję bankowa na wypadek niewypłacalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy budynek usytuowany w odległości 1,5 m od granicy działki musi mieć ścianę oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dla prawidłowego oznaczenia podatnika w decyzji wymiarowej należy zamieścić jego PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do projektu architektoniczno-budowlanego organ powinien żądać rzutu fundamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy do wzmocnienia wolnostojącej konstrukcji stalowej wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy można połączyć policealną szkołę artystyczną z placówką oświatowo-wychowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na pierwszej zmianie można wydać pisemne polecenie pracownikom pracującym na zmianie drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nie stosowanie zapisów Polskich Norm oznacza łamanie prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikom wydziałów ochrony środowiska należy dostarczyć nieodpłatnie odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prasy hydrauliczne podlegają pod dozór techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy PSZOK przekazując odpady do firmy która jest odbiorcą odpadów powinien wystawić KPO czy KPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rozcięcie się rozbitym talerzem w czasie przerwy jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy starosta może przenieść pozwolenie na budowę wydane na obojga małżonków - na nazwisko tylko jednego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy szkolenia okresowe BHP, które odbywają się w zakładzie pracy, są limitowane osobowo (tj. max 5 osób)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy szpital ma prawo udostępnić dokumentację medyczną pacjentów studentce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy w podstawowej kwocie dotacji należy ująć dzieci sześcioletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wyłącznik główny można oznakować piktogramem oraz opisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zamawiający musi z kimś uzgodnić, że teren publiczny będzie podlegał monitoringowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zamiana zewnętrznej instalacji gazu na piec na pellet jest zmianą nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Ile czasu jest na wydatkowanie pieniędzy z tarczy PFR 2.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaka dotacja przysługuje na ucznia przedszkola z afazją?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka opłata skarbowa obowiązuje za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jaka pomoc otrzymana w związku z COVID-19 dla ryczałtowca podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaką formę współpracy należy wybrać przy wynagrodzeniu prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są wymogi dla budynku mieszkalnego w technologii drewnianej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia i na jakich zasadach może przyznawać pracownikom pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak należy liczyć 4-letni okres zobowiązujący do przeprowadzenia audytu energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy nie jest wymagana informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy świadczeniobiorcy przysługuje, po zakończonej hospitalizacji, prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Na jakich regulacjach należy się oprzeć wskazując czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie można udzielić urlop wychowawczy nauczycielowi oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop nauczycielowi zatrudnionemu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nieodpłatne wydanie towarów pracownikom i kontrahentom podlega VAT, gdy nie odliczano podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy należy wliczać do dochodu w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne