Pytania i odpowiedzi

Co należy rozumieć przez wartość pierwotną umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy z podziałem nieruchomości może wystąpić małżeństwo o zniesienie współwłasności łącznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy składka członkowska w stowarzyszeniu podlega VAT i czy można odliczyć podatek naliczony z takiej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Gdzie znajdują się wymagania dla określonego poziomu referencyjności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać ratownik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy nauczyciele młodzieżowego ośrodka wychowawczego mają prawo do świadczenia urlopowego w wyższej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie przepisy obowiązują w zakresie obowiązku ewidencjonowania próbek dostarczanych do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Od czego zależy to, jaki współczynnik pracy należy zastosować dla położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy dokument przygotowany w Wordzie można potraktować jako fakturę w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zgłaszania i przekazywania dokumentacji powypadkowej do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Pod jakimi warunkami zadania służby bhp można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy z zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS-u można potrącać 70% za pobyt pacjenta w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakiej odległości od stróżówki może być umieszczona popielniczka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy z końcem września można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest chłodzenia szafy elektrycznej maszyny za pomocą wentylatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy ustalić wartość bilansową spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy badanie radiologiczne jest zdarzeniem medycznym, podlegającym sprawozdaniu do SIM?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy ośrodki pomocy społecznej nadal powinny przeprowadzać aktualizację wywiadów środowiskowych co 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, któremu zmieniono etat w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć maksymalną kwotę dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy premie wliczają się do podstawy ustalenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo w sprawie o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu poza godzinami pracy urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować kwotę potrąconą z kaucji za zniszczenia powstałe w trakcie używania lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej kwocie gmina powinna wnieść dopłatę za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto pełni funkcję terenowego inspektora ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora może powołać wicedyrektora na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto dokonuje wpisu do ewidencji szkół niepublicznych szkoły ponadpodstawowej eksperymentalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy następuje podjęcie postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy premia uznaniowa powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy osoby zarządzające spółką utworzoną przez kilka gmin winny złożyć oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o ustalenie kierunku rekultywacji - spadkobiercy czy dzierżawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym można zutylizować wyrób o kodzie CN29011000?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby można było wykonać wybieg dla koni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie wynagrodzenie powinien wypłacać pielęgniarkom zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum stacjonarne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany użytku kopalnego na rolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak należy przeprowadzić analizę finansową sprawozdania finansowego jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy kontenerowe stacje TRAFO na terenie zakładu produkcyjnego wymagają prowadzenia książek obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, którego ojciec zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne