Questions and answers

Jakie przepisy regulują zakładanie nowych cmentarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie wykształcenie musi mieć dyrektor teatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód w przypadku utraty zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy przestaje zachodzić koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy sformułować podstawę prawną w świadectwie pracy w świetle zmian obowiązujących od stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany z najmu nieruchomości położonej w Republice Zielonego Przylądka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić, gdy wykonawca podał cenę jednostkową netto zamiast brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak powinien postąpić organ po śmierci dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać transakcję pomiędzy spółką i udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać ulgę rodzinną w przypadku dzieci z różnych związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacać świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy pracownica może przejść na wcześniejsza emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Kto może być wnioskodawcą oraz stroną w sprawie o dożywanie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto powinien wystawić świadectwo pracy nauczycielowi, który w danym okresie został przeniesiony do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto wydaje świadectwo pracy nauczycielce, która na własną prośbę została przeniesiona z jednej szkoły do drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Na czym polega odpowiedzialność solidarna nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób kształtować klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar wykorzystanego urlopu przez nauczyciela, z którym placówka rozwiązuje umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy poprawnie przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób obecny dyrektor szkoły może dokonać korekty (sprostowania) świadectwa pracy, wystawionego w 1990 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać pozycję straty z lat ubiegłych w spółce w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy członkowie spółki z o.o. mogą jednocześnie wykonywać umowę o pracę w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy darowizna części lokalu stanowiącego środek trwały będzie opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne może być naliczone z dwóch umów w jednym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do egzekucji opłaty za udostępnianie informacji o środowisku stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy dofinansowanie przysługuje na osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy do korzystania z uprawnień przewidzianych w art. 188 k.p. wymagana jest zgoda pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy dyrektor ze zniżką godzin może przydzielać sobie godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy gmina może dofinansowywać prywatnego przewoźnika, który realizuje przewozy w ramach transportu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy kobieta pobierająca świadczenie rehabilitacyjne ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy kopia faktury powinna posiadać podpis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt nieuznanej gwarancji stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy koszty związane z umową najmu dla celów marketingowych są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy miejsce postojowe podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można potrącić wierzytelności kontrahenta wymagalne przed zajęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nagroda wypłacana pracownikom w związku z przejściem na emeryturę podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na rok szkolny należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od stycznia należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odpady wytwarzane w wyniku rozpakowywania produktów należy uwzględnić w pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ może wyłączyć z produkcji rolnej grunty, które zostały przeznaczone pod budowę placu do jazdy konnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik odpowiada za wiarygodność złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż mieszkania przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca powinien uzupełniać niedopracowany przez pracownika wymiar czasu, godzinami pracy nadliczbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nie przyjął nowych warunków pracy przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownikowi można naliczyć dodatek za wysługę lat na podstawie ksera świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy protokół z przeprowadzonej przez starostę kontroli podlega udostępnieniu jako informacja o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy prowadząc pizzerię można skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy wysyłaniu pracownika za granicę należy podwyższać wynagrodzenie do przeciętnej krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne